Nemocnica AGEL Krompachy

Pôrodnica Nemocnice Krompachy je treťou najlepšou na Slovensku

12. 10. 2016

Zdravotnícke zariadenie za viac ako 3 800 eur zveľadilo prostredie na novorodeneckom oddelení.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Milena Macková

Pôrodnica Nemocnice Krompachy sa môže pochváliť ďalším úspechom. V projekte Sprievodca pôrodnicami sa podľa hodnotenia mamičiek umiestnila ako tretia najlepšia v rámci Slovenska. Na Slovensku minulý rok fungovalo 54 pôrodníc, z ktorých sa 48 pôrodníc zapojilo do projektu Sprievodca pôrodnicami. Celkové hodnotenie pozostávalo z troch častí ‑ expertného hodnotenia, hodnotenia služieb a hodnotenia mamičiek v štyroch kategóriách. Krompašská pôrodnica bola zaradená v kategórii I. (štandardná starostlivosť). Kolektív gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktorého súčasťou je aj novorodenecké oddelenie, si dôveru mamičiek veľmi váži. „Nesmierne nás potešili tohtoročné výsledky hlasovania mamičiek a sme šťastní, že nás a našu prácu ohodnotili naše pacientky najvyššou známkou spokojnosti,“ uviedla primárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Svetlana Lukáčová o projekte, ktorý v sebe spája profesionalitu kolektívu, kvalitu poskytovaných služieb a postoj k pacientom.

„Z pozitív nášho oddelenia, ktoré vyslovujú nami odliečené pacientky, zaznieva najmä spokojnosť so starostlivosťou zo strany personálu a spokojnosť s prostredím,“ doplnila primárka. V roku 2015 sa na gynekologicko-pôrodníckom oddelení narodilo 693 novorodencov, z toho 335 chlapčekov a 358 dievčatiek. V mene vedenia nemocnice sa chcem poďakovať nielen všetkým mamičkám, ktoré si vybrali našu nemocnicu, ale aj celému kolektívu gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia, ktorý má najväčšiu zásluhu na tomto pozitívnom výsledku,“ povedal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus. Nemocnica Krompachy na novorodeneckom oddelení ukončila zhotovenie celkom nového kazetového stropu s úspornými svietidlami, čím došlo k zmene celkového vzhľadu tohto oddelenia. Vďaka modernizácii za viac ako 3 800 eur sa mamičky so svojimi bábätkami môžu tešiť útulnejšiemu prostrediu. „K tomuto kroku sme sa rozhodli z dôvodu zvýšenia komfortu pre najmenších pacientov, ako aj pre ošetrujúci personál oddelenia.

Táto ďalšia úprava znamená pre našu nemocnicu ďalší krok k väčšej spokojnosti našich pacientov,“ dodal MUDr. Miroslav Kraus s tým, že nemocnica má v pláne aj naďalej vylepšovať poskytované služby a pracovné podmienky na oddeleniach. V rámci tejto renovácie došlo tiež k vyrovnaniu stien a vymaľovaniu priestorov oddelenia. Novorodenecké oddelenie bolo dovybavené novými prebaľovacími stolmi. „Som veľmi rada, že sa naše oddelenie postupne modernizuje a dochádza tak k zveľadeniu priestorov, čo prispieva k spokojnosti mamičiek, ktoré sa u nás rozhodli priviesť na svet svoje dieťa,“ uviedla primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Mária Bartošová.