Nemocnica AGEL Krompachy

Kolektív chirurgických operačných sál sa teší novému sprchovaciemu kútu

4. 1. 2016

Konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus: „V mene celého kolektívu zamestnancov ďakujem darcovi za prostriedky, ktoré umožnili zakúpenie nového sprchovacieho kúta“.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Milena Macková

Vďaka darcovi zo skupiny AGEL sa kolektív chirurgických operačných sál teší novému sprchovaciemu kútu. Skupina AGEL má nový slogan: „AGEL, VY A VAŠE ZDRAVÍ“, ktorého kreatívny autor vyhral 10 000 CZK a rozhodol sa ich vzdať v prospech zamestnancov Nemocnice Krompachy. Krompašská nemocnica začiatkom minulého roka zmodernizovala v chirurgickom pavilóne operačné sály, vstupnú prijímaciu halu, vstupné dvere, sociálne zariadenia s rozšíreným bezbariérovým vstupom a sprchou a na oddelení došlo tiež k výmene 64 okien. „Cieľom tejto renovácie bolo zvýšenie komfortu pre pacientov ako i zamestnancov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre pacientov z Krompách aj širšieho okolia,“ uviedol konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus s tým, že v mene celého kolektívu zamestnancov ďakuje darcovi za prostriedky, ktoré umožnili zakúpenie nového sprchovacieho kúta. 

Chirurgické oddelenie krompašskej nemocnice patrí k nosným oddeleniam nemocnice. „Má 30 lôžok v ôsmich izbách na dvoch poschodiach. Štyri postele sú pooperačné. Súčasťou oddelenia je JIS, ktorá má štyri lôžka. Operačný trakt pozostáva z dvoch operačných sál. Nachádza sa na 1. poschodí spoločne s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny“, uzavrel konateľ s tým, že cieľom je poskytovať a uspokojovať tak potreby a želania pacientov ako i zamestnancov. Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 obyvateľmi. „Našim cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov ako i zamestnancov,“ uzavrel MUDr. Kraus.