Nemocnica AGEL Krompachy

Tuberkulóza je stará ako ľudstvo samo

17. 3. 2015

Na Slovensku tuberkulózou ročne ochorie viac ako 300 ľudí.

Text: Mgr. Marta Csergeova / Foto: Milena Macková

Prvé správy o tuberkulóze (TBC) pochádzajú z čias, keď ľudia začali vytvárať väčšie sociálne celky. Nálezy kostier z mladšej doby kamennej potvrdzujú existenciu kostrovej formy tuberkulózy. Už stredoveký perzský filozof, predstaviteľ východnej vetvy arabskej filozofie, lekár, prírodovedec, politik a básnik Avicenna konštatoval, že choroba je prenosná a na jej rozvoj vplýva externé prostredie. Tuberkulóza je infekčné ochorenie. „Podobne ako chrípka, patrí medzi kvapôčkové nákazy. Infekcia je najčastejšie spúšťaná inhaláciou infikovanej kvapôčky veľkosti 1–5 mikrometra, ktorá obsahuje Mycobacterium tuberculosis, ktoré sú expektorované pacientmi s aktívnou pľúcnou tuberkulózou, typicky keď pacient kašle. 

Riziko vzniku infekcie je závislé na viacerých faktoroch: infekčnosť zdroja, tesnosť kontaktu, množstvo inhalovaných baktérií, stav imunitného systému hostiteľa,“ vysvetľuje lekárka krompašskej nemocnice, MUDr. Marcela Hritzová. V krajinách s vysokým výskytom tuberkulózy sa aktívny prenos najčastejšie deje v domácnosti a na preplnených miestach, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí. Incidencia ochorenia je najvyššia u mladých dospelých, viac ako 85 percent prípadov aktívnej TBC je pľúcna forma. V krajinách s nízkym výskytom tuberkulózy je aktívna infekcia najčastejšie u starších dospelých, seniorov, alebo imigrantov prichádzajúcich z krajín s vysokou incidenciou. V týchto krajinách je viac mimopľúcnej tuberkulózy. V celosvetovom meradle výskyt TBC klesá, ale populačný rast spôsobil vyrovnanie tohto poklesu, takže absolútny počet nových prípadov neustále narastal do roku 2009, aj napriek tomu, že TBC je plne liečiteľná choroba. V roku 2010 sa prvýkrát sleduje pokles prípadov tuberkulózy celosvetovo. V roku 2012 bolo vo svete hlásených 8,6 milióna prípadov tuberkulózy. Podľa údajov World Health Organization (WHO), predstavoval európsky región 4 percentá všetkých nových prípadov aktívnej TBC. Pri zhoršení sociálno-ekonomických podmienok obyvateľstva dochádza k vzostupu výskytu TBC. V roku 1960 bolo na Slovensku registrovaných vyše 7 800 prípadov TBC. Podľa údajov Národného registra tuberkulózy došlo do roku 1970 k poklesu absolútneho počtu hlásených ochorení. V druhej polovici 80-tych rokoch bol pokles ešte výraznejší. V roku 2003 počet novozistených prípadov nedosiahol ani hranicu jedného tisíca. 

V dnešnej dobre je situácia na Slovensku stabilizovaná. „Od 1. januára 2012 bola zrušená BCG (Bacille Calmette-Guérin) vakcinácia novorodencov v Slovenskej republike. BCG očkovanie vykonávajú v špeciálnych prípadoch zriadené vakcinačné centrá, napríklad pri závažnej epidemiologickej situácii. V roku 2013 bolo do Národného registra TBC nahlásených 401 prípadov, čo je 7,4/100 000 obyvateľov. V 341 prípadoch išlo o novozistené prípady a v 60 prípadoch išlo o návrat (znovuobjavenie) ochorenia. Až 344 prípadov tvorili pľúcne formy tuberkulózy a v 57 prípadoch išlo o mimopľúcne formy TBC, pri ktorých ako hlavné miesto postihnutia, bola najčastejšie chrbtica, močovo-pohlavné ústrojenstvo, mimohrudníkové lymfatické uzliny, v jednom prípade bola hlásená TBC meningitída,“ uviedla lekárka. TBC je liečiteľné ochorenie, ale ak sa na chorobu nemyslí a pacienti prídu neskoro s ťažkým postihnutím pľúc alebo iných orgánov, môžu aj zomrieť. Súčasné povedomie ľudí o tuberkulóze je veľmi nízke, preto o nej treba stále hovoriť medzi odbornou aj laickou verejnosťou, kedže môže zasiahnuť kohokoľvek a kedykoľvek.

„Na našom pracovisku v Krompachoch sme v roku 2013 diagnostikovali 7 prípadov tuberkulózy, išlo o pľúcne formy. Z tohto počtu chorých boli 4 dospelí a 3 deti. V roku 2014 sme diagnostikovali 4 pľúcne formy TBC, z toho 2 deti a 2 dospelí a v 3 prípadoch išlo o postihnutie chrbtice. V našej ambulancii tuberkulózy a respiračných chorôb (TaRCH) diagnostikujeme ochorenie. V úvodnej fáze liečby pacienta odosielame na hospitalizáciu do Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, nasledovná ambulantná fáza liečby sa uskutočňuje opäť na našom pracovisku,“ uviedla lekárka. Nemocnica Krompachy prevádzkuje ambulanciu tuberkulózy a respiračných chorôb, ktorá sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou respiračných ochorení a TBC. Indikuje, vykonáva a kontroluje chemoprofilaxiu. „Naša ambulancia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti využíva sieť špecializovaných pracovísk: rádiodiagnostické pracovisko, biochemické a mikrobiologické pracovisko. V rámci ambulancie vykonávame základné spirometrické vyšetrenie, poskytujeme ambulantné inhalácie,“ uzavrela MUDr. Hritzová.