Nemocnica AGEL Krompachy

Problematika nočného pomočovania v detskom veku

19. 5. 2014

Častější je výskyt u detí, ktorých rodičia sa v detskom veku tiež pomočovali.

Text: primárka detského oddelenia Nemocnice Krompachy MUDr. Viera Szabadosová / Foto: archív nemocnice

Nočné pomočovanie u detí patrí medzi najčastejšie detské problémy a hneď po alergii sa zaraďuje na druhé miesto. O nočnom pomočovaní hovoríme vtedy, ak dieťa neudrží moč a svojvoľne sa pomočí v spánku po piatom roku života. Vyskytuje sa u 10 až 15 percent detí, avšak výskyt je častejší u chlapcov ako u dievčat. Častejší je výskyt u detí, ktorých rodičia sa v detskom veku tiež pomočovali. Príčiny sú jednak organické – hormonálne (nedostatok antidiuretického hormónu), ďalej infekcie močových ciest a pomalšie vyzrievanie centrálnej nervovej sústavy. U dieťaťa môže pomočovanie spôsobiť emocionálnu a sociálnu izoláciu, poruchy komunikácie a môže ho negatívne poznamenať na celý život. Pomočovanie vyvoláva u detí hanbu a strach, nemôžu spať u kamaráta, chodiť na výlety, do školy v prírode a pod. Tento stav môže viesť k frustrácii a stresu v celej rodine. Všeobecne sa tvrdí, že každý raz z pomočovania vyrastie. Ale realita je iná, v dospelom veku pretrváva pomočovanie asi v 2 percentách populácie. Pri pretrvávaní nočného pomočovania už po treťom roku života je potrebné čo najskôr vyhľadať detského lekára.

Po vylúčení organickej poruchy v oblasti močového ústrojenstva alebo metabolického ochorenia odborným lekárom, najčastejšie nefrológom, je potrebné zistiť inú príčinu nočného pomočovania a zamerať sa na jeho liečbu, ktorá nie je jednorazová ale dlhodobá. Podrobný a trpezlivý rozhovor rodičov s dieťaťom za pomoci pediatra, učiteľov a blízkych ľudí, je zameraný na režimové opatrenia a behaviorálnu terapiu. Úprava príjmu tekutín počas dňa do 17. hodiny, obmedzenie pitia dve hodiny pred spaním na minimum, pravidelné mikčné návyky a opakované vymočenie pred uložením do postele. U týchto detí nesmieme zabúdať na systém odmien za „suché“ noci. Veľmi dôležité je podporovanie pravidelnej stolice.

Nočné pomočovanie sa môže znovu objaviť a vtedy hovoríme o sekundárnej enurézii. Často vzniká po veľkých zmenách v živote dieťaťa ako je nástup do škôlky, narodenie mladšieho súrodenca, rozvod rodičov a pod. Dôležité je nočné pomočovanie nepodceňovať, neprehliadať ho, netajiť ho, netrestať deti, ale pátrať po jeho príčine. Najvhodnejšie je čo najskôr navštíviť detského lekára. Nápomocnými môžu byť v týchto prípadoch i Enuretické centrum, Mokrá linka alebo Spoločnosť pre enurézu.