Nemocnica AGEL Krompachy

Nemocnica otvorila zrekonštruované priestory chirurgického pavilónu

2. 4. 2014

Konatel' Mgr. Miroslav Jaška: Jedná sa o najväčšiu investíciu v nemocnici za posledných 5 rokov.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: MUDr. Marián Hojstrič

Nové moderné zrekonštruované priestory vo februári slávnostne otvorila Nemocnica Krompachy. Vďaka modernizácii za viac ako 165 tisíc eur čakajú na pacientov chirurgického pavilónu moderné operačné sály, nová vstupná prijímacia hala, nové vstupné dvere, zrekonštruované sociálne zariadenia s rozšírenými bezbariérovými vstupmi a sprchou, na oddelení došlo tiež k výmene 140 okien. Z vlastných zdrojov sa investovalo do zastrešenia a zväčšenia

nájazdovej rampy do budovy interného pavilónu, do opravy a zastrešenia terasy na RTG oddelení.

Na slávnostnom otvorení zrekonštruovaných priestorov sa zúčastnila aj primátorka Krompách Ing. Iveta Rušinová, výkonný riaditeľ spoločnosti AGEL SK Mgr. Viktor Dudáš a konatelia nemocnice MUDr. Miroslav Kraus a Mgr. Miroslav Jaška. Popriali všetkým zamestnancom väčší komfort pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre pacientov z Krompách aj širšieho okolia.

Súčasťou celkovej rekonštrukcie bola úprava vnútorných priestorov tak, aby sa pacienti cítili čo najpríjemnejšie. „Došlo k zavedeniu novej elektroinštalácie, vnútornej kanalizácie, k výmene obkladov a dlažby v sociálnych zariadeniach, kde sú vybudované nové sprchy a zakúpili sa celkom nové hygienické zariadenia,“ uviedol konateľ nemocnice Mgr. Miroslav

Jaška s tým, že sa jedná o najväčšiu investíciu v nemocnici za posledných 5 rokov. Oprava a zastrešenie terasy röntgenu zabráni pretekaniu a znehodnocovaniu vonkajšej fasády, čím sa prispeje k zveľadeniu prostredia ako pre pacientov, tak aj zamestnancov nemocnice. „Vymenené boli tiež vstupné dvere na chirurgickom a gynekologickom oddelení. Okná sa vymieňali aj na detskom, gynekologicko-pôrodníckom oddelení na oddelení klinickej biochémie, v administratíve a na röntgene, ktoré sa nachádza v internom pavilóne. Všetky tieto opravy a výmeny znamenajú pre našu nemocnicu do budúcnosti väčšiu spokojnosť našich pacientov,“ dodal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus. Chirurgické oddelenie krompašskej nemocnice patrí k nosným oddeleniam nemocnice. „V roku 2002 prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Má 30 lôžok v ôsmich izbách na dvoch poschodiach. Štyri postele sú pooperačné. Súčasťou oddelenia je JIS, ktorá má štyri lôžka. Operačný trakt pozostáva z dvoch operačných sál. Nachádza sa na 1. poschodí spoločne s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ uzavrel MUDr. Miroslav Kraus.

Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 obyvateľmi. Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov.