Nemocnica AGEL Krompachy

Ako na kŕčové žily? Zájdite si do Krompách

30. 12. 2013

V nemocnici Krompachy rozbehli novú liečebnú metódu Skleroterapiu.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív nemocnice

Na oboch nohách sa štyridsaťtriročnej žene z Krompách v posledných rokoch objavili výrazné metličkovité kŕčové žily. Okrem zdravotných komplikácií ženu trápil tiež vzhľad nôh, v lete ich veľmi nerada ukazovala. Lekár žene ako najefektívnejšiu metódu odporučil skleroterapiu, ktorá sa vykonáva ambulantne. Ako presne tento zákrok prebieha? Čo je možné urobiť pre to, aby výsledok bol čo najlepší zo zdravotného aj kozmetického hľadiska? Na to sme sa opýtali lekárky kožnej ambulancie Nemocnice Krompachy MUDr. Márie Tindirovej.

Čo to je skleroterapia?
Varixy sú povrchovo uložené, rozšírené žily, ktoré sa vyskytujú najčastejšie na dolných končatinách. Môžu vzniknúť primárne, na základe genetickej predispozície, alebo sekundárne po trombózach hlbokých žíl. Podľa veľkosti rozlišujeme makrovarixy a mikrovarixy. Skleroterapia je liečebná metóda, pri ktorej sa do varixov malej a strednej veľkosti aplikuje sklerotizačný roztok vpichom. Táto látka spôsobuje väzivovú premenu žilovej steny a následne jej zánik.

Aký je dôvod (indikácie) tohto výkonu?
Veľmi častým dôvodom na odstránenie mikrovarixov alebo tzv. metličiek je estetické hľadisko. Najmä u mladých žien, ktoré nosia krátke sukne, aktívne športujú. Ďalším dôvodom môžu byť ťažkosti pacientov ako nočné kŕče, pocit ťažkých nôh, alebo bolesti dolných končatín.

Aké sú alternatívy výkonu?
Pri varixoch veľkého kalibru sa primárne doporučuje chirurgická intervencia, tj. odstránenie žíl operačne a následne liečba malých varixov skleroterapiou. Alternatívnou metódou liečby malých varixov je liečba laserom, ktorá sa vykonáva na špecializovaných pracoviskách. V neposlednom rade aj konzervatívna liečba, ktorá spočíva v nosení kompresívnych pomôcok, eventuálne užívanie liekov na zlepšenie funkcie žíl dolných končatín môže zlepšiť vzhľad a redukovať tvorbu rozšírených žíl.

Aké sú podmienky zaradenia pacienta na skleroterapiu?
Pred výkonom je nutné dôsledné vyšetrenie pacienta vzhľadom k predchádzajúcim chorobám, lieková anamnéza. Doporučujeme vyšetrenie ciev dolných končatín ultrazvukom na vylúčenie postihnutia hlbokého žilového systému, tepenného systému. Skleroterapiu nemôžeme vykonávať u málo mobilných pacientov, s trombózami, uzáverom tepenného systému dolných končatín. Je kontraindikované u tehotných, pri horúčnatých stavoch, ťažkých alergiách napríklad u astmatikov. Obmedzenia sú aj u pacientov, ktorí užívajú lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi, pri užívaní hormonálnej antikoncepcie.  Optimálny je teda relatívne zdravý, mladý pacient s izolovanými mikrovarixami, eventuálne po operácii veľkých varixov s reziduálnymi mikrovarixami.

Aký je postup pri výkone?
Sklerotizácia sa vykonáva u pacienta v ležiacej polohe s mierne vyvýšenými dolnými končatinami. Koncentrácia sklerotizačného roztoku a jeho množstvo, ktoré je limitované, sa volí podľa kalibru žíl. Následne sa končatina zabandážuje kompresívnym obväzom. Pacientovi sa po krátkom kľude bezprostredne po zákroku doporučuje rezká chôdza aspoň 30 minút, najlepšie v dosahu pracoviska, kde sa výkon realizoval. Kompresívne obväzy sa ponechávajú 24 až 48 hodín po zákroku, potom pri metliciach 7 dní, pri väčších žilách 2 až 3 týždne. Pacient je tiež poučený o pohybovom režime a mal by sa vyhýbať slnečnému žiareniu. Športové aktivity ako volejbal a cyklistika nie sú zakázané. Pri početných a rozsiahlych varixoch je potrebné výkon opakovať, spravidla v dvojtýždňových intervaloch.

Aké sú možné komplikácie a riziká?
Komplikácie sú možné. Môžu byť včasné, hneď po podaní sklerotizačného roztoku, alebo sa objavia neskôr. Skoro vždy sa v mieste podania roztoku objaví svrbenie a prechodný, krátkotrvajúci zápal. V neskoršom období môžu vzniknúť v mieste vpichu koagulá, ktoré sa ale pri následnej kontrole dajú hravo odstrániť. Niekedy vznikajú pigmentové škvrny, zápaly žíl. Vzácne sú trombózy a nekrózy kože. Nie sú vylúčené ani recidívy mikrovarixov, najmä pri perzistujúcich varixoch väčšieho kalibru. Preto je pred skleroterapiou dôležitý výber pacienta a dôsledné dodržiavanie režimu po výkone.

Od kedy robíte túto metódu vo vašej nemocnici?
Skleroterapia je liečbou volenou pri krčových žilách malého kalibru. Považuje sa za bezpečnú a efektívnu metódu, ktorá eliminuje jednak ťažkosti pacienta a má výborný kozmetický efekt. Na našom pracovisku sme túto metódu začali pred niekoľkými týždňami – v jesenných mesiacoch, kedy nehrozí spálenie kože a aj kompresívna terapia sa v tomto ročnom období lepšie toleruje. Výkon nie je hradený zdravotnou poisťovňou a pacient je pri vstupnom vyšetrení informovaný komplexne o spôsobe výkonu, platbách.