Nemocnica AGEL Krompachy

Presepsín – nový marker sepsy

14. 10. 2013

Na oddelení klinickej biochémie v Krompachoch zaviedli vyšetrenie nového parametra v diagnostike sepsy – PRESEPSÍNU.

Text: RND . Ľubica Lazorová – poverená vedením OKB (Oddelenia klinickej biochémie) / Foto: Milena Macková

Sepsa, septický stav alebo septikémia (gr. sepsis zo slova sepo = hniť) – ľudovo otrava krvi, je ťažká infekcia, ktorá je sprevádzaná systémovými prejavmi zápalu a prehnanou aktiváciou zápalových mechanizmov. Je spôsobená opakovaným alebo trvalým vyplavovaním patogénnych mikroorganizmov z infekčného ložiska do celého organizmu. Organizmus nie je schopný infekciu lokalizovať a koordinovane proti nej zapojiť imunitný systém. Sprevádza ju vysoká horúčka, schvátenosť a prejavy zlyhania postihnutých orgánov. Môže vyústiť do septického šoku. Sepsa predstavuje závažný medicínsky problém. Vyskytuje sa zhruba u 2–3 percent hospitalizovaných pacientov. Epidemiologický výskyt nie je presne známy.

Podľa štatistického odhadu na Slovensku ochorie na sepsu okolo 5–8 tisíc pacientov za rok, z toho asi u polovice prípadov sa vyvinie ťažká sepsa alebo septický šok. Sepsa postihuje najmä staršie vekové skupiny, no výnimkou nie sú ani postihnutia mladších pacientov. Dysfunkcia imunitného systému spôsobená vekom, chorobami, genetickou predispozíciou spolu s pridruženými ochoreniami a častými medicínskymi zásahmi sú faktormi, ktoré sa spolu s infekciou podieľajú na vzniku sepsy. Vysoká úmrtnosť pacientov na sepsu je zapríčinená podcenením rizikových skupín pacientov, neskorou diagnózou a nesprávnou liečbou. Najmä včasná diagnostika môže zabrániť tomu, aby sepsa progredovala do klinicky závažnejších štádií. V klinickej praxi sa pri posudzovaní závažnosti a určovaní štádia septických ochorení medzi kriticky chorými septickými pacientmi kladie dôraz na biochemické parametre, najmä na proteíny akútnej fázy zápalovej reakcie ako C-reaktívny proteín (CRP), prokalcitonín (PCT), interleukín-6 (IL-6), hematologické stanovenia celkových
leukocytov, neutrofilov a mikrobiologické stanovenia hemokultúry.

Nové výskumy v oblasti septických ochorení objavili ďalší vhodný marker na posudzovanie miery závažnosti septických stavov – presepsín. Presepsín je v laboratórnej diagnostike sepsy úplne novým markerom. Oproti ostatným zápalovým parametrom sa vyznačuje vysokou senzitivitou, veľmi včasným zvýšením hladín a dobrými rozlišovacími diagnostickými vlastnosťami. Dokáže spoľahlivo odlíšiť miernu, ťažkú sepsu a septický šok. Na oddelení klinickej biochémie v Nemocnici Krompachy začali od februára tohto roku, ako jedny z mála na Slovensku stanovovať tento nový parameter u pacientov s podozrením na prítomnosť sepsy. Vyšetrenie sa prevádza na analyzátore Pathfast (Mitsubishi) veľmi presnou chemiluminiscenčnou enzýmovou imunoanalýzou. Presepsín sa v súčasnosti javí ako perspektívny diagnostický a prognostický marker sepsy, ktorý prispeje k skvalitneniu laboratórnej diagnostiky pre pacientov
z celého regiónu Krompách.