Nemocnica AGEL Košice-Šaca

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca si perú sami nemocničnú bielizeň

1. 11. 2020

Nemocnica má novú veľkokapacitnú práčku. Mesačne tu vyperú okolo 17 000 súprav posteľnej bielizne.

Text: Mgr. Ivana Popluhárová / Foto: Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Nemocnica AGEL Košice-Šaca si ako jedna z mála nemocníc sama perie nemocničnú bielizeň. Denne tu vyperú tonu bielizne. O celý servis sa starajú trinásti zamestnanci nemocnice a od leta používajú aj novú práčku, ktorá zabezpečuje ergonomicky vhodnejšiu a technicky ľahšiu manipuláciu s bielizňou. Práčka vykonáva aj automatické váženie nemocničnej bielizne, čo tiež uľahčuje fyzicky náročnú prácu zamestnancov. V práčovni, ktorá sa nachádza priamo v areáli Nemocnice AGEL Košice-Šaca, zabezpečujú pranie kompletnej zdravotníckej bielizne, bielizne pacientov, zamestnancov vrátane kuchynskej bielizne.

Pranie operačnej bielizne a operačných odevov predstavuje menší objem, z dôvodu preferovania jednorazového operačného prádla. Aby zamestnanci zvládli tento nápor, majú k dispozícii dve veľkokapacitné prekladacie práčky na 120 kilogramov a jednu práčku menšiu na 90 kilogramov bielizne. „Vzhľadom na množstvo pacientov a veľkosť nemocnice denne vyperieme približne 1000 kíl bielizne a mesačne spotrebujeme viac ako 400 kíl pracieho prostriedku,“ vymenúva vedúca práčovne Erika Fiľakovská. „V indikovaných prípadoch sa bielizeň pred praním dezinfikuje, a až následne sa perie s nastavením teploty prania na 90°C. To znamená, že prebieha termodezinfekcia bielizne. Pri praní používame dezinfekčné a pracie prostriedky, ktoré spĺňajú bezpečnostné a legislatívne požiadavky. Riadime sa pokynmi uvedenými v Kartách bezpečnostných údajov,“ uvádza nemocničná hygienička MVDr. Ľubomíra Bodnárová.

 Prevádzka práčovne je zabezpečená denne počas pracovných dní od 6.00 do 14.00 hodin. Pacienti majú v niektorých prípadoch dokonca možnosť doniesť si vlastnú bielizeň. „Pacientom sa povoľuje používanie osobnej bielizne iba na určitých klinikách a oddeleniach, na ktorých to epidemiologická situácia umožňuje. Nemocničnú bielizeň používajú pacienti na pracoviskách Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, jednotkách intenzívnej starostlivosti a vždy u pacientov s infekčným ochorením. Je to nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia protiepidemických opatrení,“ dodáva námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Košice-Šaca Bc. Mária Vinterová, dipl.s.