Nemocnica Komárno

Onkocentrum v Komárne pomohlo za rok takmer 900 pacientom

8. 2. 2020

Hlavným prínosom lineárneho urýchľovača Halcyon s CT simulátorom je rýchlosť a presnosť ožarovania.

Text a foto: Mgr. Martina Pavliková

Najmodernejšia technologická novinka, lineárny urýchľovač Halcyon s CT simulátorom je pýchou Onkocentra v Komárne. Za prvý rok svojej prevádzky sa osvedčil viac, než ktokoľvek z odborníkov pri začatí jeho prevádzky predpokladal a stále si drží niekoľko rekordov: je to prvý prístroj svojho druhu v Čechách a na Slovensku, jeho obstaraním sa preskočili akoby štyri vývojové generácie lineárnych urýchľovačov. Za všetko hovoria základné čísla. Za 365 dní sa podarilo na ňom odliečiť takmer 900 pacientov, má za sebou viac ako tisíc rádioterapeutických, resp. ožarovacích plánov a 17 600 ožiarov. Stále prevratná novinka, ktorá má výrobné číslo 66 a patrí medzi prvé na svete, je 4-krát rýchlejšia ako klasické lineárne urýchľovače. 

,,Hlavným prínosom tohto prístroja je rýchlosť a presnosť ožarovania. Pacient dostáva menej radiačnej dávky, cielene sú ožarované len nevyhnutné miesta, bez zásahu okolitých zdravých tkanív. Keďže ročne pribudne na Slovensku takmer 23 tisíc nových pacientov s onkologickým ochorením, náš prístroj dáva pacientom šancu v boji so zákernou diagnózou,“ vysvetľuje primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice Komárno MUDr. Pavel Demeter s tým, že za rok prevádzky úplne zmenili charakter pacientov a prax ďaleko predčila najodvážnejšie očakávania. „Nábeh pacientov bol okamžitý a bezproblémový už po skúšobnej prevádzke, ktorá trvala len prvé štyri dni. Desať dní po prvom ožarovaní sme mali 20 pacientov za zmenu a o ďalších 7 dní to už bol dvojnásobok. Našim vrcholným výkonom bolo 106 pacientov, ktorí absolvovali ožarovanie v priebehu jedného dňa, kedy celý náš personál oddelenia dosiahol kritickú hranicu možného výkonu,“ priznáva primár obrovský ohlas, ktorý novinka zaznamenala.

Dnes liečia priemerne 90 pacientov za deň. Vďaka skvelej spolupráci, výbornému manažovaniu, efektivite práce a predovšetkým vďaka dynamickému tímu malej skupiny aktuálne dvanástich ľudí sa podarilo dosiahnuť na pomery Slovenska nevídaný stav. ,,Nemáme prakticky žiadne čakacie lehoty, zahájenie liečby zvyčajne plánujeme do 14 dní od prvej návštevy pacienta. Prístroj dokáže liečiť takmer všetky onkologické diagnózy. Od prvej chvíle, keď si pacient u nás ľahne pod stroj až po jeho odchod z ožarovne, je to zhruba 7 minút“. Aby bol urýchľovač maximálne efektívne využitý, vyžaduje si to perfektný časový manažment pacienta. „Voľba liečebného postupu u každého pacienta je vždy závislá na tímovom rozhodnutí, pacienti sú následne liečení najnovšími postupmi radiačnej a klinickej onkológie. Našou snahou je každému pacientovi „ušiť liečbu na mieru,“ objasňuje primár Pavel Demeter. A aké diagnózy sú najčastejšie liečené v onkocentre Komárno? ,,Na prvom mieste je to rakovina prsníka, ďalej nasleduje rakovina konečníka, pľúc, prostaty a poradie v prvej päťke liečených diagnóz uzatvára rakovina orgánov ORL.

„Každý deň začíname s liečením 4 až 6 nových pacientov, mesačne je to asi 75 až 90 pacientov. Vek našich pacientov je od 20 do 90 rokov. U každého je mimoriadne dôležitý individuálny prístup, liečebná stratégia a zvolená taktika liečby. Čo je však absolútne na prvom mieste, je prevencia, resp. včasné stanovenie diagnózy. Poznáme štyri štádia rakoviny, s každým klesá úspešnosť vyliečenia o 20 až 40 percent,“ vysvetľuje primár Demeter. Nemocnica v Komárne prijíma na liečbu ožarovaním najmodernejším lineárnym urýchľovačom pacientov z celého Slovenska, viac ako polovica je z okresov Nové Zámky, Nitra a Bratislava. Liečba je preplácaná všetkými zdravotnými poisťovňami. Spoločnosť AGEL získala za projekt Komplexného onkologického centra v Nemocnici Komárno v celoslovenskej ankete TOP inovácie v zdravotníctve 2018 ocenenie.