Nemocnica Komárno

Nemocnica Komárno zrekonstruovala pavilón internistických disciplín

12. 8. 2019

Na skvalitnení zdravotnej starostlivosti sa bude podieľať okrem špeciálne vyškoleného personálu aj najmodernejšia medicínska technika.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Archív Nemocnica Komárno

Nemocnica Komárno obnovila celý pavilón internistických disciplín. Investícia do modernizácie si vyžiadala celkovo takmer 5,2 milióna eur, z toho 662 tisíc eur bolo použitých na nákup mobiliáru a prístrojovej techniky. Obsiahla rekonštrukcia trojposchodovej budovy bola spolufinancovaná sumou 875 tisíc eur z Nitrianskeho samosprávneho kraja. „Pavilón internistických disciplín zahŕňa akútne lôžka, vyšetrovne primárov a lekárov, sesterské izby, priestory pre obslužné úkony, pacientske izby, ambulancie a urgentný príjem. Celkom nové je jeho vybavenie, väčšina postelí je elektricky polohovateľná a antidekubitárna. To ocení hlavne stredný a nižší personál v každodennej práci a prinesie i pohodlie pre pacientov pri polohovaní,“ uviedol Mgr. Miroslav Jaška, MPH, riaditeľ Nemocnice Komárno. 

Na skvalitnení zdravotnej starostlivosti sa bude podieľať okrem špeciálne vyškoleného personálu aj najmodernejšia medicínska technika. K zvýšenému štandardu prispeje taktiež recepcia s elektronickými objednávkovými a vyvolávacími systémami, ktoré umožnia lepšiu orientáciu a manažment pacienta. Modernizácia zahrňuje komplexnú obnovu a zateplenie vonkajšej časti budovy, kompletnú výmenu okien, sanitárnej techniky, elektrických rozvodov, podlahovej krytiny, termoregulácie, vzduchotechniky, ktorej súčasťou je inštalácia klimatizácie. Práve tá zabezpečí zlepšenie tepelného štandardu pre pacientov i počas náročnejších letných mesiacov. 

Nový pavilón internistických disciplín poskytne priestory pre oddelenie vnútorného lekárstva, neurologické oddelenie a oddelenie geriatrie vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti oddelení vnútorného lekárstva a neurológie. Predpokladom je, že spolu tieto pracoviská hospitalizujú mesačne viac ako 400 pacientov. Súčasne nové ambulancie prinesú oveľa väčší komfort pacientov. Neurologické oddelenie, ktoré ročne lieči viac ako tisícdvesto pacientov, je základným článkom v systéme viacstupňovej starostlivosti o pacientov s neurologickými ochoreniami.

V regióne poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú a následnú starostlivosť o pacientov s náhlymi cievnymi mozgovými príhodami, so záchvatovými ochoreniami, neurodegeneratívnymi, neurometabolickými, neuromuskulárnymi, demyelinizačnými, zápalovými, nádorovými ako aj vertebrogénnymi. Na geriatrické oddelenie sa prijímajú pacienti s viacerými ochoreniami nad 65 rokov a všetci interní pacienti nad 80 rokov. Ročne sa na tomto oddelení hospitalizuje takmer tisíc pacientov.