Nemocnica Komárno

AGEL ukončil prvú etapu realizácie Komplexného onkologického centra

28. 2. 2019

Projekt onkologického centra je najväčšou investíciou skupiny AGEL na Slovensku za posledné roky.

Text a foto: redakcia

Skupina AGEL otvorila Komplexné onkologické centrum v Nemocnici Komárno. Slúžiť bude pre 500-tisíc ľudí zo spádovej oblasti južného a stredného Slovenska. Realizácia prvej etapy vybudovania oddelenia klinickej a radiačnej onkológie si vyžiadala investície vo výške takmer 4 milióny eur. Projekt Komplexného onkologického centra je najväčšou investíciou skupiny AGEL na Slovensku za posledné roky. Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie prijíma pacientov od decembra 2018. V rámci prvej etapy sa vybudovalo nové moderné pracovisko radiačnej onkológie (ORO) tzv. typu II.A. Pacienti taktiež získali rozšírenú diagnostickú sekciu, čo v praxi znamená, že je im dostupný zvýšený počet CT vyšetrení na najnovšom type CT simulátora. 

Onkologicky chorí pacienti majú v Komárne k dispozícii aj jeden z najmodernejších lineárnych urýchľovačov v strednej Európe. Z pohľadu identifikácie náročnosti pacienta je predpoklad, že nové centrum dosiahne úroveň onkologických pracovísk v Nitre a Bratislave. Predlohou k realizácii Komplexného onkologického centra v Komárne je Komplexné onkologické centrum v Novom Jičíne. Počas intenzívnej spolupráce s českými vysokokvalifikovanými odborníkmi pod vedením predsedu predstavenstva Nemocnice Nový Jičín MUDr. Pavla Bartoša, PhD., MMED a primára Komplexného onkologického centra v Novom Jičíne MUDr. Petra Beneša, PhD., sa podarilo pripraviť i zdravotnícky personál komárňanskej nemocnice na splnenie nových úloh v prospech pacientov. 

Projekt modernej liečby onkologických pacientov vychádza z lokálnych a medzinárodných štatistík výskytu, úmrtnosti a prevalencie onkologických ochorení v danej spádovej oblasti. Z pohľadu onkologických pracovísk v rámci regionality a výskytu onkologických ochorení sa spádová oblasť rozšíri na viac ako 500-tisíc ľudí a mala by zahŕňať okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Zlaté Moravce, Dunajská Streda, Šaľa, Galanta, Veľký Krtíš a Krupina.