Nemocnica Kežmarok

Kežmarská nemocnica zakúpila nové postele

13. 5. 2019

Nové moderné postele zabezpečujú maximálne pohodlie nielen pacientom, ale znamenajú obrovskú pomoc pre zdravotnícky personál.

Text: Mgr. Janka Bartková / Foto: Mgr. Anna Rybková

Pacientom, hospitalizovaným na internom oddelení kežmarskej nemocnice, zabezpečia väčšie pohodlie novo zakúpené moderné postele a nočné stolíky. Súčasťou vybavenia postelí sú pasívne antidekubitárne matrace, infúzne stojany, držiaky urologických sáčkov, hrazdy a hrazdičky. Nemocnica zakúpila celkom 34 nových postelí, ktoré nahradia staré typy. Kežmarská nemocnica investovala celkom viac ako 34 tisíc eur. „Nemocnica sa snaží poskytovať hospitalizovaným pacientom kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Staré postele už neboli pohodlné, nespĺňali štandardné kritériá a nezodpovedali aktuálnym požiadavkám. 

Výmenou postelí sa zníži riziko vzniku dekubitov a riziko pádov počas hospitalizácie pacienta. Nezanedbateľným aspektom je tiež uľahčenie práce zdravotníckeho personálu,“ povedal riaditeľ nemocnice Ing. Viktor Halíř s tým, že postupne sa bude obmieňať aj ďalší lôžkový fond v nemocnici. Nové moderné postele zabezpečujú maximálne pohodlie nielen pacientom, ale znamenajú obrovskú pomoc pre zdravotnícky personál, ktorý môže veľmi jednoducho s posteľami manipulovať. „Postele disponujú možnosťou výškového nastavenia a sú elektricky polohovateľné. Umožňujú tak zdravotníckemu personálu prispôsobiť výšku postele výške pacienta. Benefitom je tiež ľahko odnímateľná ložná plocha vyrobená z hygienického plastu a ergonomické, odolné a ľahko čistiteľné bočnice. Nosnosť postele je 220 kilogramov,“ dodal riaditeľ.