Nemocnica AGEL Handlová

V Nemocnici Handlová zaznamenali nárast hospitalizácií seniorov

17. 4. 2018

Oddelenie dlhodobo chorých je jedným z najvyhľadávanejších v celom kraji.

Text: Eva Duchoňová, Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Mgr. Alžbeta Sivá

Za posledné mesiace zaznamenala Nemovnica Handlová významný nárast počtu hospitalizovaných pacientov. Kapacita lôžkového fondu oddelenia dlhodobo chorých je naplnená na maximum. Zdravotná starostlivosť na oddelení dlhodobo chorých je zameraná na komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorých stav si nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, vyžaduje si však liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností. Hospitalizácia pacientov poväčšine súvisí so zhoršením klinického stavu, s komplikáciami chronických ochorení, vznikom dekubitov v domácom prostredí. Primárka oddelenia dlhodobo chorých MUDr. Miriam Kvostková priblížila dôvody zvýšeného počtu hospitalizácií.

„Na náraste hospitalizácií v poslednom období sa podpísalo viacero faktorov. Zvýšený nápor evidujeme následkom zrušených interných oddelení v okolitých okresoch. Na existujúcich, nezrušených oddeleniach je poskytovaná akútna zdravotná starostlivosť, pričom pokračovanie liečby na týchto lôžkach nie je možné z dôvodu veľkého tlaku na kapacitu lôžok. Pacientov na oddelení dlhodobo chorých pribúda v dôsledku dlhovekosti, ale aj z dôvodu nárastu ťažkých zranení v dôsledku pádov seniorov, ktoré vyžadujú nemocničnú starostlivosť po zlomenine krčka stehennej kosti a kraniocerebrálnych poraneniach. Ďalšou častou príčinou hospitalizácií sú kardiovaskulárne ochorenia a ochorenia pľúc u bývalých baníkov, ale aj nárast počtu onkologických ochorení, keď zabezpečujeme paliatívnu starostlivosť, pretože v našom okrese nie sú zariadenia typu hospic, len jeden – mobilný,“ uviedla MUDr. Miriam Kvostková. Vzhľadom na zníženie počtu lôžok v Trenčianskom kraji je oddelenie dlhodobo chorých v handlovskej nemocnici vyťažené viac ako dosť.

Starostlivosť o pacientov a celkový manažment má presné pravidlá, ktoré umožňujú bezproblémový chod oddelenia. Napriek celkovému vyťaženiu panuje na oddelení dobrá atmosféra a pokoj, ktoré sú pre starostlivosť o pacientov na sklonku života nenahraditeľné. ,,Zabezpečujeme i intenzívne ošetrovanie rán a umelo vytvorených vývodov, ako sú tracheostómia, kolostómia, nefrostómia, PEG (perkutánna endoskopická gastrostómia), pretože možnosti poskytovania tohto typu zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach bývajú obmedzené,“ podotkla MUDr. Miriam Kvostková na záver. Oddelenie dlhodobo chorých prijíma pacientov na základe odborného odporučenia z iných lôžkových oddelení nemocníc formou prekladov, na odporučenie odborných a praktických lekárov. Informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je možné nájsť na www.nemocnicahandlova.sk alebo telefonicky na číslach 046/5192 751 a 046/5192 753.