Nemocnica AGEL Handlová

Štvrté výročie chirurgickej jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Handlovej

15. 6. 2017

Handlovská nemocnica prevádzkuje v súčasnosti jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odboroch chirurgia, ortopédia, gynekológia a urológia.

Text: Mgr. Marta Csergeová, Eva Duchoňová / Foto: Eva Duchoňová

Pracovisko chirurgickej jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) Nemocnice Handlová v apríli oslávilo štvrté výročie úspešného vykonávania svojej činnosti pod vedením MUDr. Vladimíra Výrostka. Lekári pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti vykonali za toto obdobie celkom 5273 operačných výkonov v štyroch medicínskych operačných odboroch. Najviac operácií vykonali lekári v odbore všeobecná a cievna chirurgia s celkovým počtom 4765 operačných výkonov. Handlovská nemocnica prevádzkuje v súčasnosti jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odboroch chirurgia, ortopédia, gynekológia a urológia.

Pri svojej činnosti využívajú zdravotnícki pracovníci najmodernejšie diagnostické a terapeutické metódy. „Cieľom pracoviska jednodňovej chirurgie je poskytovať pacientom operačnú liečbu modernými miniinvazívnymi metódami, pri ktorých je možné skrátiť dobu pobytu pacienta v zdravotníckom zariadení a urýchliť jeho návrat do prirodzeného domáceho prostredia. Významnou výhodou pre pacienta je vysoká profesionálna starostlivosť, krátka ošetrovacia doba, komfort, pohodlie a rodinné zázemie v čase rekonvalescencie. Nezanedbateľným faktom je skrátenie času práceneschopnosti a zníženie rizika vzniku nemocničnej nákazy,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Belanský, MPH s tým, že pacienti objednaní na výkon v jednodňovej chirurgii absolvujú predoperačnú prípravu v rámci pracoviska JZS. MUDr. Vladimír Výrostko, okrem vedenia pracoviska JZS, pôsobí aj ako lekár špecialista v ambulancii cievnej chirurgie handlovskej nemocnice.

Činnosť ambulancie je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení cievneho a lymfatického systému, liečbu chronických rán a vredov predkolenia. „V rámci celého regiónu Slovenska je MUDr. Vladimír Výrostko vyhľadávaným odborníkom pri liečbe kŕčových žíl dolných končatín laserovou operáciou, metódou ELVeS, a tiež je žiadaný operatér pri ďalších typoch operácií v rámci celého spektra výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecná chirurgia,“ dodal riaditeľ. Pracovisko JZS sa nachádza na 1. poschodí monobloku Nemocnice Handlová. Bližšie informácie o výkonoch jednodňovej chirurgie nájdu pacienti na stránke www.nemocnicahandlova.sk