Nemocnica AGEL Handlová

Senior centrum v handlovskej nemocnici pokračuje v modernizácii

16. 5. 2017

Senior centrum je zariadenie ponúkajúce svoje sociálne služby ľuďom, ktorí si vyžadujú celodenný dohľad skúsených odborníkov.

Text: Ing. Ľudmila Veselá / Foto: Eva Duchoňová

Klienti Senior centra Svätej Kataríny situovaného v handlovskej nemocnici majú po rozšírení kapacity lôžok a modernizácii ešte lepšie a dôstojnejšie podmienky pre svoj pobyt, s dôrazom na dostupnosť rehabilitačných služieb a ďalších výhod vyplývajúcich z toho, že zariadenie je situované priamo v areáli Nemocnice Handlová. Napriek modernizácii a zvýšenému komfortu klientov sú podmienky prijatia stále rovnaké – vstupný poplatok za prijatie do zariadenia seniori neplatia. V snahe poskytovať nielen kvalitné opatrovateľské a rehabilitačné služby, ale aj zútulniť prostredie a zvýšiť komfort klientov, z ktorých väčšina má zníženú mobilitu, postupne sa modernizuje zariadenie a vybavenie pacientskych izieb a spoločenských priestorov.

„Naši klienti si môžu užívať pobyt v novo zariadenej jedálni, ktorú využívajú nielen pre podávanie stravy, ale aj pri spoločenských aktivitách a stretnutiach s rodinami. Zariadenie izieb, ktoré bolo vynovené zhruba pred rokom, doplnili interiérové žalúzie na všetkých izbách a pomôcky pre manipuláciu s klientmi so zníženou mobilitou. Ide predovšetkým o pomôcky slúžiace k uľahčeniu a spríjemneniu úkonov osobnej hygieny,“ uviedol MUDr. Belanský, MPH, riaditeľ handlovskej nemocnice. Už minulý rok sa v Senior centre Svätej Kataríny niesol v duchu pozitívnych zmien. Demografický vývoj, zloženie obyvateľov v blízkom regióne a odborné smerovanie nemocnice v Handlovej viedli vedenie centra k myšlienke rozšírenia lôžkovej kapacity senior centra.

„Od začiatku roku 2016 ponúkame svojim klientom 20 lôžok určených na opatrovateľskú starostlivosť seniorov v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách. Naším hlavným záujmom je umožniť našim klientom seniorom dôstojný a komfortný pobyt, vytvoriť pre nich dôverné prostredie a rozvíjať taký režim centra, ktorý minimalizuje izoláciu seniorov od svojich blízkych. Nezanedbateľnou výhodou pre záujemcov je fakt, že v našom senior centre neuhrádza klient žiadny vstupný poplatok, čo naši klienti hodnotia ako veľkú výhodu v porovnaní s inými zariadeniami,“ dodal riaditeľ. Senior centrum Svätej Kataríny je situované v areáli Nemocnice Handlová, čo umožňuje pre klientov zaistiť lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ako aj možnosť poskytovať rehabilitačné služby zamerané na zlepšenie ich mobility, zlepšenie fyzickej aktivity a samoobslužnosti. 

„Rehabilitačné služby poskytujú odborne zdatní, plne kvalifikovaní fyzioterapeuti z oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie handlovskej nemocnice priamo v priestoroch senior centra a v prípade potreby priamo na lôžku klienta. Naším záujmom je naďalej budovať služby, ktoré nás pozitívne odlíšia od konkurencie a poskytovať klientom opateru na profesionálnej úrovni,“ uzavrel MUDr. Belanský. Senior centrum je zariadenie ponúkajúce svoje sociálne služby ľuďom, ktorí si vyžadujú celodenný dohľad skúsených odborníkov. Jedná sa o ľudí, ktorí nie sú schopní sami si pripraviť stravu, v stanovenom čase zobrať lieky alebo jednoducho nechcú byť sami, ale v spoločnosti im vekovo primeraných osôb.