Nemocnica AGEL Handlová

Historicky prvá artroskopická operách kolena v handlovskej nemocnici

12. 12. 2016

Výhodou pre pacientov je dostupnosť ďalších diagnostických vyšetrení a ošetrení v regióne Handlová.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: MUDr. Ján Belanský, MPH

Nemocnica Handlová vykonala po prvýkrát v histórii jej existencie artroskopickú operáciu kolena. Nadväzne po otvorení novej ortopedickej ambulancie, pod odborným vedením MUDr. Vladimíra Gamana, MPH, pristúpila nemocnica k vykonaniu tohoto prvého výkonu v ortopedickej jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Zavedenie nového operačného výkonu má významný prínos pre pacientov, ktorí už nemusia kvôli operačnému zákroku cestovať do iného mesta, či okresu. Artroskopia je moderná vyšetrovacia a liečebná metóda, ktorá sa používa pri diagnostike a ošetrení mäkkých častí kĺbov kolena, pri ktorej je do kĺbu zavedený tenký optický prístroj – artroskop. Pomocou optického systému je kamerou prenášaný obraz operovaného kĺbu na monitor, na ktorom operatér sleduje priebeh celej operácie.

„Artroskop má priemer 5 milimetrov, takže incízia (rezná ranka), cez ktorú je artroskop zavedený do kĺbu je minimálna. Druhou reznou rankou sú do kĺbu zavedené špeciálne operačné nástroje a prístroje, ktorými sa šetrne ošetria vnútrokĺbne štruktúry. Ihneď po operácii je možná plná záťaž kolena, ak to bolesti dovolia. Stehy sa odstraňujú v 7 pooperačný deň,“ objasňuje účel novej metódy odborný lekár MUDr. Vladimír Gaman, MPH, s tým, že artroskopie vykonávajú najčastejšie použitím krátkodobej celkovej alebo spinálnej anestézie v rámci jednodňovej chirurgie. „Významnými výhodami pre pacientov sú malé operačné rany, krátke trvanie operačného výkonu, minimálne pooperačné bolesti, menšie poškodenie zdravých tkanív, minimálne množstvo komplikácií, rýchle hojenie a skorá rekonvalescencia a mobilizácia,“ vysvetľuje lekár. 

Vedenie nemocnice má záujem naďalej podporovať a rozširovať služby svojim pacientom o činnosti, po ktorých je s ohľadom na demografický vývoj regiónu Handlovej a okolia dopyt. „Zámerom zriadenia ortopedickej ambulancie, ktorá sa nachádza v zrekonštruovanej budove polikliniky, bolo najmä zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ortopedických pacientov v regióne Handlová. Výhodou pre pacientov je dostupnosť ďalších diagnostických vyšetrení a ošetrení,“ dodal riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Belanský, MPH. V prípade záujmu riešiť svoje zdravotné problémy sa pacienti môžu objednať na vyšetrenie v ortopedickej ambulancii – telefonicky na čísle: 046 /5192 730.