Nemocnica AGEL Handlová

V handlovskej nemocnici liečia pacientov s chronickými bolesťami

3. 5. 2016

Chronická bolesť môže pretrvávať do konca života, čo človeka úplné zmení.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív nemocnice

Nemocnica Handlová v zrekonštruovaných priestoroch polikliniky rozšírila prevádzku algeziologickej ambulancie a pracoviska infúznej liečby. Vďaka tejto novinke začali lekári liečiť pacientov s chronickými bolesťami rôzneho pôvodu. Bolesť je nepríjemný zmyslový a pocitový vnem, psychický stav či pocit spojený s aktuálnym alebo potencionálnym poškodením tkaniva. Chronická bolesť môže pretrvávať do konca života, čo človeka úplné zmení. Do algeziologickej ambulancie sú odosielaní pacienti z viacerých typov odborných ambulancií, ako je ortopédia, neurológia, reumatológia, infektológia, onkológia, pre dlhodobo trvajúce bolesti, ktoré nie sú zvládnuteľné bežnou liečbou. 

„Ide predovšetkým o pacientov s bolesťami v oblasti pohybového systému, klinické stavy po operáciách chrbtice s pretrvávajúcou bolesťou, bolesti kolenných a bedrových kĺbov, ktoré nie sú riešiteľné náhradou umelými kĺbmi. Taktiež ide o početné neurologické ochorenia spojené s ťažko ovplyvniteľnými bolesťami, stavy po rôznych úrazoch s pretrvávajúcou chronickou bolesťou, ochorenia cievneho systému s chronickými bolesťami a veľkú časť klientely tvoria pacienti s bolesťami pri nádorových ochoreniach,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Belanský, MPH. V liečbe chronickej bolesti pracovisko v handlovskej nemocnici využíva najnovšie poznatky v oblasti farmakoterapie.

„Pacientom je venovaná maximálna pozornosť pri nastavovaní na individuálne dávkovanie liečiv, do liečby sú zaraďované kombinované liečebné schémy a sledovanie účinku nasadenej terapie. V budúcnosti plánujeme rozšíriť technické vybavenie, kedy bude pracovisko liečby chronickej bolesti schopné používať v liečbe aj metódy transkutánnej elektroneurostimulácie, ktorá je založená na princípe, že bolesť a impulzy môžu byť rozohnané vďaka stimulácii nervového systému elektrickým prúdom,“ dodal riaditeľ. Pri algeziologickej ambulancii zároveň rozšírili aj činnosť pracoviska na podávanie infúznej liečby a invazívnych algeziologických výkonov. Táto liečba sa využíva najmä pre pacientov s bolesťami chrbta, krížov a dolných končatín. Pracovisko infúznej liečby zabezpečuje v pracovných dňoch pre pacientov z Handlovského regiónu pohodlnú ambulantnú infúznu liečbu. „Umožňuje minimalizovať potrebu ústavnej liečby, zvyčajne spojenú s nutnosťou vycestovať do vzdialenejších zdravotníckych zariadení. 

Ambulantné pracovisko infúznej liečby je aktívne využívané lekármi algeziologickej, ORL, neurologickej, ortopedickej a pľúcnej ambulancie,“ uzavrel MUDr. Belanský. Ambulancia chronických bolestí v handlovskej nemocnici sa venuje diagnostike a liečbe chronickej bolesti nádorového a nenádorového pôvodu, s výnimkou bolestí hlavy. V spektre pacientov sú najviac zastúpení pacienti s bolesťami pri onkologických ochoreniach, pacienti s nenádorovými bolesťami pohybového aparátu (bolesti chrbta, kĺbov), fantómové bolesti, bolesti po pásovom opare.