Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí sterilizují nástroje zcela novými přístroji

29. 12. 2020

Rekonstrukce prostor centrální sterilizace s technologií a vybavením přesáhla 3 milióny korun.

Text: Michal Václav, DiS., Ing. Tomáš Želazko / Foto: Michal Václav, DiS.

Centrální sterilizace Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí prošla kompletní modernizací. Po více než dvaceti letech došlo během jednoho měsíce k výměně přístrojové techniky a do provozu byly uvedeny nové moderní sterilizátory, které slouží ke sterilizaci všech typů zdravotnických prostředků – tedy nástrojů a pomůcek při diagnostických vyšetřeních a léčebných úkonech, ale zejména u všech operací na operačních sálech. Rekonstrukce prostor s technologií a vybavením přesáhla 3 milióny korun, přičemž kromě nákupu a montáží sterilizátorů byly také provedeny technické a stavební úpravy jako například nové podhledy a podlaha. 

Nově instalované dva sterilizátory STERIVAP jsou doplněny objemově menším sterilizátorem Unisteri HP. Jejich provoz urychlí návratnost sít a tím zefektivní proces cirkulace nástrojů a dalších zdravotnických prostředků v nemocnici. „Obměna sterilizátorů byla již nezbytná, a to zejména po stránce provozně-technické. Byl navýšen také jejich celkový počet o jeden kus. Díky novým moderním přístrojům se nám zvýší kvalita návazné péče,“ říká o přínosu nových investic referent zdravotnické techniky Ing. Jaromír Petřík s tím, že často se o tomto oddělení nehovoří, i když povahou svých činností zastává oddělení centrální sterilizace nezastupitelnou úlohu v chodu celé nemocnice.

„Zdravotníci zde zajišťují komplexní službu při přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna lůžková i ambulantní pracoviště,“ doplnil. Jak to vlastně na centrální sterilizaci funguje? Celý proces sterilizace trvá několik hodin. „První dekontaminaci nástrojů provedou kolegové na sálech. Na  centrální sterilizaci pak probíhá kompletní předsterilizační příprava, která začíná v tzv. „nečisté zóně“, kde se zdravotnické prostředky myjí a dezinfikují v mycích automatech. Poté personál každý nástroj zkontroluje a zkompletuje síta podle požadavku žádajícího oddělení. Následně se síta a zdravotnické prostředky sterilizují,“ říká vedoucí sestra oddělení nemocniční hygieny a centrální sterilizace Mgr. Dagmar Kratochvílová. Pracovníci sterilizace mají k dispozici podrobné manuály, podle nichž skládají operační síta a sety k jednotlivým operacím. 

„Pracovník sterilizace u každého nástroje provede hygienickou i funkční kontrolu, a potom kompletuje sadu či síto podle předepsaného návodu. Zodpovídá za správný počet nástrojů v jednotlivých sítech a za kompletaci. Proces sterilizace je dokumentován elektronicky, všechno je zaznamenáno v informačním systému,“ uvádí Mgr. Dagmar Kratochvílová a dodává: „Za loňský rok jsme na oddělení sterilizovali téměř 6 000 tisíc operačních sít“.