Nem. Valašské Meziříčí

Radiologické oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí získalo nový skiagrafický přístroj

6. 2. 2020

Investice do nového přístroje velmi významně zvýší komfort vyšetření jak pro pacienta, tak pro odborný personál.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Michal Václav, DiS. / Foto: Michal Václav, DiS.

Moderní skiagrafický přístroj uvedla do provozu Nemocnice Valašské Meziříčí. Nový přístroj v hodnotě téměř dvou a půl miliónu korun bude sloužit na radiologickém oddělení valašskomeziříčského zdravotnického zařízení ke klasickému snímkování veškerých kostí, plic nebo břišní dutiny. „Investice do nového přístroje velmi významně zvýší komfort vyšetření jak pro pacienta, tak pro odborný personál,“ říká předseda představenstva Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Martin Hrabovský, MBA, s tím, že dosud bylo radiologické oddělení vybaveno zhruba 16 let starým přístrojem. „Hlavními přednostmi nového přístroje je kratší doba pacienta na vyšetřovně i rychlejší zhodnocení rentgenového snímku.

Vyšetření znamená rovněž snížení celkové radiační zátěže pacientů,“ doplnil předseda představenstva. Skiagrafický systém umožňuje vyšetření pacientů vleže na stole nebo ve stoje u vertigrafu. Systém nabízí plně digitální a motorizovaný systém se stropním závěsem. Dále umožňuje digitální snímkování volným přenosným plochým panelem. Digitální radiografie zajišťuje radiologickým asistentům, kteří obsluhují přístroj, okamžité výsledky snímání a pacientům kratší dobu čekání a současně maximalizují kvalitu snímků. Přesný digitální obraz také umožňuje snazší diagnostiku. Digitální snímek je ihned k dispozici v počítačovém systému pro všechny lékaře. Lékař může se záznamem snímku pracovat dál i v počítači, pořídit si detail požadovaného místa, aniž by musel být pacient znovu rentgenován, což je pro pacienta šetrné a pro práci lékaře přínosné. 

„Skiagraf je určený pro rentgenové snímkování dospělých i dětských pacientů. Mimo kratší doby na vyšetřovně i rychlejšího zhodnocení snímku nabízí nový přístroj automatické nastavení pozic snímače podle zvoleného orgánového programu, což usnadňuje a urychluje práci všem našim pracovníkům, kteří rentgen ovládají,“ říká vedoucí radiologický asistent Bc. Tomáš Tejkl s tím, že pro ambulance a lůžková oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí provedou na tomto pracovišti ročně přes 62 tisíc snímků u zhruba 30 tisíc pacientů. Stropní závěs, na kterém je přístroj upevněn, umožňuje provádět vyšetření v různých polohách. „Tím máme velkou výhodu v tom, že můžeme rentgenovat bez problémů v kterékoliv poloze a výšce. Navíc lze díky tomuto přístroji snadněji pracovat přímo nad lůžkem pacienta a není ho tedy nutné přenášet na snímkovací stůl,“ doplnil Bc. Tomáš Tejkl. 

Součástí přístroje je tzv. DAP metr, který zaznamenává radiační dávku pacienta, která je automaticky s expozičními parametry přiřazena ke každému snímku, tím odpadá nutnost zaznamenávání těchto parametrů v písemné podobě. Přístroj je vybaven hardwarem a softwarem umožňujícím tvz. autostitching, což je funkce automatického skládání několika snímků v jeden celek. Využití najde hlavně v diagnostice dlouhých kostí a skolióz páteře pro ortopedii.