Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

Děti se naučí první pomoc i správné chování ke zvířatům

12. 12. 2014

Nemocnice spustila ve spolupráci s canisterapeutkou Blankou Hašovou nový projekt.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Michal Václav, DiS.

Žáci valašskomeziříčských základních škol si v tomto školním roce užívají zábavnou a názornou výuku první pomoci i chování lidí ke zvířatům. Netradiční výuka probíhá pod vedením zdravotníků Nemocnice Valašské Meziříčí a canisterapeutky Blanky Hašové, a to v rámci nového projektu SPOLEČNĚ – BEZPEČNĚ. Smyslem nového projektu je v první fázi naučit děti předcházet zraněním, nebo také případné zranění ošetřit, pokud k němu přeci jen dojde. Speciální pozornost je přitom věnována chování ke zvířatům, neboť právě ta jsou pro děti velkým lákadlem. „Bohužel vlídná gesta ze strany dětí nemusí být pro zvíře vždy příjemná, a pak často dochází ke zbytečným poraněním. Následovat bude akce MY PRO DĚTI – DĚTI PRO NEMOCNÉ, kdy každá zúčastněná základní škola na oplátku navštíví Nemocnici Valašské Meziříčí s prezentací své školy a dovedností. Ze všedního dne pacientů se tak rázem stane den sváteční. Jejich mysl se pozitivně naladí, duše nastartuje a pak už zbývá jen lékařský krůček k uzdravení,“ popisuje canisterapeutka Blanka Hašová, která stojí za zrodem projektu. 

Akce je zaměřená na výuku zachování bezpečnosti i zdraví, prevenci úrazů a poskytování první pomoci u dětí ve věku od 7 do 10 let. Učitelkami a figurantkami během názorných ukázek jsou zdravotní sestřičky Nemocnice Valašské Meziříčí, canisterapeutka Blanka Hašová a také čtyřletá fenka Arnika. „V rámci spolupráce se zvířaty se snažíme dětem vysvětlit především nutnost obezřetnosti a ohleduplnosti. Pokud jde o poskytování první pomoci, jednoduchou formou je učíme provádět základní úkony. To vše názorně a za přítomnosti psa, kterého děti přímo milují, takže nadšeně a rády spolupracují,“ doplňuje canisterapeutka s tím, že pro děti jsou připraveny i hravou formou vytvořené výukové materiály, pomocí kterých si získané informace mohou později znovu osvěžit. Praktické lekce speciálně upravené pro malé děti během tohoto školního roku postupně proběhnou v každé ze základních škol ve Valašském Meziříčí. Projekt probíhá za spolupráce Nemocnice Valašské Meziříčí, České průmyslové zdravotní pojišťovny a Hafíka, výcvikového canisterapeutického sdružení.