MEDIRELAX M+M

MEDI RELAX M+M pripravila pre vás minireceptár očnej gymnastiky

14. 4. 2015

Ťažkostiam očí predídete vďaka trom jednoduchým cvíčeniam: dlaňovaním, uvoľnením a žmurkaním.

Text: RNDr. Natália Turicová, vedúci verejný zdravotník / Foto: archív spoločnosti

Čo by sme robili bez očí? Odpoveď vzbudzuje hrôzu… A čo robíme pre oči? Odpoveď rovnako vzbudzuje hrôzu… Vieme pre ne spraviť niečo viac ako len nosiť okuliare? Dobré fungovanie nášho najdôležitejšieho sprostredkovateľa okolitých vnemov berieme akosi automaticky. Tak ako únava pri sedavej práci postihuje pohybový aparát, rovnako postihuje aj aparát zrakový, ktorý je pri práci do blízka namáhaný veľmi intenzívne. Na rozdiel od telesných cvikov na odstránenie únavy pohybového aparátu však nie sú zväčša dostatočne známe spôsoby ako zmierňovať príznaky únavy zrakovej. Tá vzniká ako dôsledok nadmerného zaťaženia najmä okohybných svalov, svalov ovládajúcich vyklenutie očnej šošovky, rozťahovanie a sťahovanie dúhovky, ako aj zrýchleným spotrebovaním zrakových pigmentov v sietnici. Aby vás takéto ťažkosti trápili čo najmenej, máme tu pre vás tri cvičenia.

Cvičenie 1 – Palming /dlaňovanie/
Na vytvorenie optimálnej zrakovej pohody je nevyhnutné, aby striedanie vnemov svetla a tmy bolo častejšie, lebo sa tým podporuje regenerácia očných pigmentov v sietnici. Vedomé zatváranie očí ako aj žmurkanie regeneráciu podporuje. Odporúča sa preto tzv. optický pôst. Cvičenie umožňujúce tento typ pôstu označujeme termínom palming (angl.“palm“ = dlaň). Skúsme si na chvíľku ľahko priložiť dlane na zatvorené oči. Tým, že na sietnicu nedopadá svetlo, dochádza k regenerácii pigmentov sietnice. Toto cvičenie tiež prispieva k relaxácii okohybných svalov, ktoré sa počas cviku uvoľnia a čiastočne zregenerujú. Ak nám to je príjemné, môžeme skúsiť kombinovať palming s miernou masážou okolia očí letmými krúživými pohybmi. Niekedy si to neuvedomujeme, ale podobné cvičenia robíme pri príznakoch zrakovej únavy aj podvedome, mozog si ich sám vypýta.

Cvičenie 2 – Relaxing /uvoľnenie/
Toto jednoduché a príjemné cvičenie má za úlohu uvoľniť okohybné svaly, ktoré sú pri pohľade do blízka nadmerne namáhané tým, že udržujú očné gule v trvalo zbiehavom postavení (normálne postavenie očných gúľ je také, že ich osi sú rovnobežné – akoby sme sa dívali do nekonečna). Pomaly zdvihneme pohľad od činnosti vykonávanej dlhšiu dobu na blízko a zadívame sa na chvíľu do diaľky. Pokiaľ nám je to príjemné, môžeme pomalými pohybmi očí sledovať vzdialené predmety z jednej strany na druhú a naspäť (obrysy stromu cez okno, vzdialené rohy a kúty v miestnosti a pomyselné čiary, ktoré ich spájajú). Cvičenie vykonávame pomaly, uvoľnene.

Cvičenie 3 – Blinking /žmurkanie/
Pri práci najmä s monitormi sa žmurkanie najmä pri veľkom sústredení znižuje z 20 krát za minútu len na 5 krát za minútu. Predná povrchová vrstva očnej gule – rohovka, nemá cievne zásobenie, ale je zásobovaná prenikaním potrebných látok z okolia. Nedostatočné žmurkanie neudržuje povrch rohovky vlhký, a to vedie nielen k zhoršenej výžive rohovky ale aj k nepríjemným subjektívnym pocitom sprevádzajúcim syndróm tzv. suchých očí (rezanie, pálenie, svrbenie, znížená ostrosť zraku, zraková únava). Doporučuje sa preto vedome žmurkať najmä pri dlhodobejšej práci so zobrazovacími jednotkami. Môžeme skúsiť aj žmurkacie jogové cvičenie. Oči zatvoríme, a žmúrime čo najsilnejšie po dobu 20–30 sekúnd. Potom uvoľníme. Dochádza k intenzívnemu prekrveniu celej oblasti očí a odstraňovaniu metabolitov spôsobujúcich únavu. Všetky cvičenia opakujeme podľa individuálnej potreby, pri nepretržitej práci do blízka aspoň raz za 15 minút. Riadime sa zásadne svojou intuíciou. Tempo a počet opakovaní si volíme sami.