MEDIRELAX M+M

MEDI RELAX M+M vyslala zdravotníkov do spoločnosti Grupo Antolin Bratislava

1. 2. 2013

V rámci Dní zdravia bola v októbri akcia zameraná na kardiovaskulárne ochorenia, v novembri na prevenciu onkologických ochorení.

Text: Bc. Marta Csergeová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Marta Csergeová

Zamestnanci spoločností Grupo Antolin Bratislava mali jedinečnú možnosť nechať si skontrolovať svoj zdravotný stav profesionálmi. Zdravotníci firmy MEDI RELAX M+M dvakrát – v minulom roku v októbri a novembri - v rámci akcie Deň zdravia, priamo na prevádzke spoločnosti Grupo Antolin Bratislava vykonali približne sedemdesiatim záujemcom rôzne vyšetrenia a poskytli im dôležité informácie. Po prvý krát bola akcia zameraná na kardiovaskulárne ochorenia, po druhý krát na prevenciu onkologických ochorení.

Zamestnanci si v októbri mohli na Deň zdravia nechať zmerať krvný tlak, stanoviť hladinu cholesterolu, triglyceridov a glukózy z krvi, vypočítať BMI. ”Na základe vykonaných vyšetrení boli zamestnanci edukovaní o primárnej a sekundárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení a zároveň mali možnosť využiť poradenstvo zdravotníckych pracovníkov,” uviedla konateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti MEDI RELAX M+M Mgr. Alena Cerovská s tým, že každý tak mohol získať informácie od odborníkov napríklad o liečbe vysokého krvného tlaku, o možnostiach zníženia hladiny tukov v krvi, ako sa správne stravovať a ako predchádzať srdcovocievnym ochoreniam.

„Kardiovaskulárne ochorenia sú v súčasnosti celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí. Vo svete zomiera na ne okolo 15 miliónov ľudí ročne. Z kardiovaskulárnych ochorení sú najčastejšou príčinou smrti ochorenia spôsobené aterosklerózou,“ uviedla Mgr. Alena Cerovská.

V novembri zamestnanci bratislavskej firmy mali možnosť získať informácie o najčastejších druhoch rakoviny vyskytujúcich sa u mužov a žien. Ženám zdravotníci poskytli informácie o najčastejších formách rakoviny u žien. Poučili ich o samovyšetrení prsníkov, edukovali ich o správnom stravovaní a oboznámili ich s preventívnym vyšetrením na okultné krvácanie, čo znamená prítomnosť krvi v stolici. Mužom zdravotníci poskytli informácie o najčastejších formách rakoviny u mužov. Boli poučení o samovyšetrení semenníkov, edukovali ich o správnom stravovaní a oboznámili ich s preventívnym vyšetrením na prítomnosť krvi v stolici.

Rakovina je jednou z hlavných príčin úmrtí vo svete. Počet úmrtí na rakovinu má stúpajúcu tendenciu a riziko ochorení stúpa ak sa vyskytlo onkologické ochorenie u blízkeho príbuzného. Hlavným poslaním akcie bolo predchádzať rakovine prevenciou, výchovou a informovanosťou. „Zamerali sme sa na edukáciu zamestnancov v problematike prevencie, príznakoch a včasnej diagnostiky onkologických ochorení,” dodala konateľka a výkonná riaditeľka Mgr. Alena Cerovská.

Mgr. Alena Cerovská ocenila postoj a prístup spoločnosti Grupo Antolin Bratislava k zdraviu svojich zamestnancov. „Je potešujúce spolupracovať so spoločnosťou, ktorá vie, že investície do zdravia a preventívnej starostlivosti o zamestnancov sa im dokážu mnohonásobne vrátiť”.