MEDIRELAX M+M

MEDI RELAX M+M pripravila pre vás minireceptár očnej gymnastiky

14. 4. 2015

Ťažkostiam očí predídete vďaka trom jednoduchým cvíčeniam: dlaňovaním, uvoľnením a žmurkaním.

MEDI RELAX M+M chráni zdravie všetkých zamestnancov

10. 2. 2015

Jedným zo základných predpokladov na to, aby bola firma v podnikaní úspešná, je bezpečné a zdravie nepoškodzujúce pracovisko, kde pracovný výkon realizuje zdravý zamestnanec.

MEDI RELAX M+M vyslala zdravotníkov do spoločnosti Grupo Antolin Bratislava

1. 2. 2013

V rámci Dní zdravia bola v októbri akcia zameraná na kardiovaskulárne ochorenia, v novembri na prevenciu onkologických ochorení.