AGELLAB

Laboratóriá AGELLAB v prvej línii boja s koronavírusom

30. 5. 2020

Každý negatívny výsledok bol pre pracovníkov AGELLAB v Nemocnici Zvolen veľkou úľavou.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: Ľubica Suchá

Laboratóriá skupiny AGEL SK, konkrétne pracovisko centrálneho laboratória AGELLAB v Nemocnici Zvolen, patrí už tretí mesiac medzi tie, ktoré sú nasadené v prvej línii boja s koronavírusom COVID–19. Práve sem sa zvážajú všetky vzorky indikovaných testov od zamestnancov a pacientov z 12 zdravotníckych zariadení skupiny AGEL po celom Slovensku a aj všetkých tých, ktorí využili možnosť dať sa otestovať komerčne. Aby laboratórium všetko zvládlo, museli kvôli koronavírusu v krátkom čase zmeniť takmer všetko – režim pracoviska, nasadenie svojich zamestnancov, logistiku zberu a zvozu vzoriek, bezpečnostné opatrenia, dodávky a zásobovanie súčasťami, ktoré sú na testovanie potrebné a pripraviť úplne nový webový portál. ,,Vyšetrenie na ochorenie COVID–19 prebieha u nás analýzou genetického materiálu vírusu metódou RT– PCR (polymerázová reťazová reakcia), to znamená, že sa zisťuje prítomnosť vírusovej ribonukleovej kyseliny (RNA).

Na uvedené vyšetrenie je potrebné odborne odobrať výter z nosa a nosohltana do špeciálnej odberovej súpravy. Zo vzorky sa izoluje RNA a následne metódou RT–PCR sa stanoví prítomnosť sekvencie génov typických pre vírus SARS CoV–2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID–19,“ hovorí Ing. Elena Gaboňová, manažérka laboratórneho segmentu AGEL SK. V každej z 12 nemocníc siete AGEL na Slovensku bol vytvorený vlastný odberový tím, ktorý odber vzoriek realizuje buď priamo v nemocnici, alebo sú pripravení poskytnúť aj mobilný odber pri plošných testovaniach podľa potreby v regióne. To si prakticky vyskúšali pri hromadnom testovaní v osadách pri Kozárovciach alebo Hronských Kosihách. Dôležitou súčasťou prípravy na uvedené testovanie bolo zabezpečiť dostatočný počet odberových setov (transportné médium a odberové tyčinky), izolačných kitov, PCR chémie a ostatného odberového materiálu PCR (skúmavky, filtre a pod.).

,,Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v strednej a západnej Európe prišlo takmer v rovnakom čase k veľkému dopytu izolačných kitov a spotrebného materiálu potrebného k vyšetreniu COVID–19. Obrovský problém na trhu bol so zabezpečením týchto súčastí. Podarilo sa nám to však napriek nepriaznivej situácii vyriešiť v pomerne krátkej dobe,“ objasňuje Ing. Gaboňová. V závere apríla aj sieť AGEL na Slovensku spustila komerčné testovanie pre samoplatcov, pričom bol pre nich vytvorený aj úplne nový webový portál www.agellab.sk a rezervačný systém, kde si pacient môže vybrať odberové miesto, dátum a čas odberu a zaplatí on-line za vyšetrenie. Cena testu je 65 eur, výsledok klient dostane najneskôr do 48 hodín v troch jazykových mutáciách. Komerčné testovanie je určené pre osoby, ktoré nemajú odporučenie od lekára, teda nespĺňajú indikačné kritériá stanovené hlavným hygienikom SR. 

V AGELLAB Nemocnice Zvolen aktuálne pracuje v COVID laboratóriu 8 zamestnancov. Hoci ide o vyškolených odborníkov, v súvislosti s vyšetrením COVID–19 bolo potrebné zmeniť ich režim práce a zaviesť primeranú nevyhnutnú ochranu pri práci. Pristúpili k dvojzmennej prevádzke počas pracovných dní a rozšíreniu zmeny aj na víkend a sviatky. ,,Hoci v našom laboratóriu sa realizuje veľké množstvo špeciálnych analýz, etapa koronavírusu je pre nás a aj pre našich kolegov obrovskou skúsenosťou. Každý jeden negatívny výsledok bol a je obrovskou úľavou,“ úprimne priznáva E. Gaboňová.