AGELLAB

Genetici z Laboratoří AGEL se zapojili do projektu na výzkum onkologických onemocnění

14. 11. 2016

Za propuknutí a rozvoj onkologických onemocnění mohou některé geny. Na výzkum těchto genů je zaměřen projekt, na kterém Laboratoře AGEL spolupracují s Univerzitou Karlovou.

Text: redakce / Foto: archiv Laboratoří AGEL

Onkologická onemocnění jsou v dnešní době velikým strašákem – je to druhá nejčastější příčina úmrtí pacientů v České republice. Proč někteří lidé onemocní a někteří ne? Proč někdy onemocní velmi mladí lidé? Na některé z těchto otázek již dokážeme odpovědět, ale pouze částečně. Ví se, že za propuknutí a rozvoj onkologických onemocnění mohou některé geny – tedy dědičné vlivy, a právě na výzkum těchto „podezřelých“ genů je zaměřen projekt CZEcanca, na kterém Laboratoře AGEL spolupracují s Univerzitou Karlovou a dalšími renomovanými pracovišti v rámci celé České republiky. „Zaměřujeme se na probádání veškerých variant (změn v DNA), které nalezneme v „podezřelých“ genech onkologických pacientů při porovnání se stejnými geny zdravých lidí, dobrovolníků, kteří onkologické onemocnění neprodělali.

A právě hledání zdravých lidí bez onkologického onemocnění je pro nás teď největším oříškem, takoví lidé jsou totiž, bohužel, vzácní,“ říká vedoucí Oddělení vzdělání a výzkumu Laboratoří AGEL Mgr. Spiros Tavandzis. Dobrovolníci musí splňovat poměrně přísné podmínky. Musí to být lidé ve věku nad 60 let, kteří nikdy neprodělali onkologické onemocnění a stejně tak ani jejich nejbližší příbuzní, což jsou rodiče, sourozenci a děti. Od takovýchto dárců je zapotřebí 10 mililitrů krve, která je pak podrobena detailnímu zkoumání. Oslovování vhodných kandidátů začalo přes kluby seniorů, kde se schází aktivní lidé mající zájem o nové poznatky. „Starším osobám se hůře cestuje.

Pokud senioři mají zájem o spolupráci na tomto projektu, odběr krve zajistí zkušená zdravotní sestra v místě jejich bydliště nebo zdravotní personál v POLIKLINICE AGEL v Novém Jičíně,“ doplnil Mgr. Tavandzis s tím, že pokud se starší lidé zapojí do projektu, mohou pomoci mnoha rodinám onkologických pacientů. První setkání a přednášku uskutečnili zástupci Laboratoří AGEL s celým týmem v klubu seniorů ve Straníku v Novém Jičíně. „Přednáška všechny nadchla, publikum bylo velmi vstřícné, nicméně trochu překvapením poté bylo, že se mezi zhruba 18 zúčastněnými našla pouze jediná vhodná kandidátka. Nalézt rodinu, kde se přes tři generace nevyskytlo onkologické onemocnění, je opravdu těžké,“ dodává RNDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., která se na projektu spolupodílí.