AGELLAB

V Ostravě vzniklo nové Antibiotické středisko

5. 6. 2015

Ve Vítkovické nemocnici v Ostravě vzniklo nové Antibiotické středisko, a to v rámci Oddělení klinické mikrobiologie, kterou zde otevřely Laboratoře AGEL.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: archiv Laboratoří AGEL

Hlavním cílem vzniku mikrobiologické laboratoře s nadstavbou Antibiotického střediska bylo přiblížit se našim klientům a poskytnout jim rychlejší, přesnější a komplexnější služby. Vzorky se musí dostat do laboratoře co nejdříve a laboratoř v Ostravě nám dosud chyběla,“ vysvětluje odborná garantka za mikrobiologii Mgr. Hana Bílková Fránková z Laboratoří AGEL. „Antibiotická střediska poskytují lékařům odborné konzultace k racionální terapii antibiotiky, poskytují interpretace laboratorních výsledků, monitorují rezistenci na antibiotika, provádí schvalování vázaných antibiotik k terapii i profylaxi s cílem udržet účinnost co nejširšího spektra antibiotik co nejdelší dobu,“ doplňuje RNDr. Eva Chmelařová, která konzultace spolu s MUDr. Alenou Lautnerovou a MUDr. Evou Kostřicovou v Ostravě zajišťuje.

Podklady pro poradenskou službu čerpá Antibiotické centrum z kultivačních, mikroskopických, sérologických a molekulárně biologických vyšetření, která jsou prováděna přímo v Ostravě. „Antibiotické centrum funguje v rámci Laboratoře AGEL také v Novém Jičíně a Šternberku. Všechna pracoviště jsou elektronicky propojena a každý z konzultantů vidí výsledky všech laboratoří, což je velkou výhodou. Tuto službu poskytujeme všem spolupracujícím zdravotnickým zařízením – tedy i mimo skupinu AGEL,“ dodává Mgr. Hana Bílková Fránková. Profesionální a vysoce odborný přístup personálu, široké spektrum používaných metod a moderní vybavení je zárukou kvalitně zpracovaných vzorků. „Každý vzorek vyšetřujeme mozaikou metod, tak abychom zjistili potenciální patogenní agens – tedy to, co je příčinou potíží pacienta. Testování citlivosti na antibiotika, odborná interpretace výsledků a konzultace k terapii pak celý proces uzavírají. Naším cílem je poskytovat tyto služby co nejlépe a tak, abychom v případě potřeby byli kdykoli k dispozici,“ doplňuje Mgr. Hana Bílková Fránková.

Tento proces by nebyl možný bez kvalitního laboratorního zázemí, kterým laboratoře disponují. Odborníci se zde zabývají pestrou paletou oborů od bakteriologie, mykologie přes virologii, parazitologii až po molekulárně genetické metody. Rychlá a spolehlivá identifikace mikroorganismů je zde usnadněna díky moderním technologiím, jakými jsou např. hmotnostní spektrometr MALDI TOF, analyzátor MicroScan, který vedle identifikací stanovuje také citlivosti na antibiotika nebo speciální rozplňovač, který umožnuje stanovení citlivosti k jakýmkoli antibiotikům. V sérologické a molekulárně biologické laboratoři to jsou pak moderní a rychlé analyzátory, včetně kamery pro čtení immunoblotů. "Pomáháme také v rámci prevence vzniku nozokomiálních nákaz, tedy nákaz, které mohou vzniknout v souvislosti s pobytem pacienta v nemocnici," doplňuje odborná pracovnice na úseku klinické bakteriologie Mgr. Kateřina Matějová s tím, že zkušená odběrová skupina provede veškeré sběry vzorků v nemocnicích sama. Vybudováním vítkovického pracoviště tak byla doplněna síť mikrobiologických Laboratoří AGEL: Plzeň – Prostějov – Ostrava – Šternberk – Nový Jičín. „Spolupracujícím zdravotnickým zařízením garantujeme včasné a správné vyšetření vzorku s dostupnou poradenskou službou. A kvalitu garantujeme nastaveným systémem kvality potvrzeným akreditací, kterou jsme právě i v Ostravě obhájili,“ doplňuje na závěr odborná garantka.