Nemocnice AGEL Jeseník

Halu Jesenické nemocnice znovu zdobí dílo Slavoje Kovaříka

26. 10. 2017

Po převzetí nemocnice v minulém roce bylo dílo překryto plachtou a i jeho původ byl zahalen rouškou tajemství.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Pacienti i návštěvníci Jesenické nemocnice mohou při návštěvách zdravotnického zařízení obdivovat umělecký skvost. Po letech skrývání byla v hale nemocnice znovu odhalena nástěnná instalace významného moravského umělce Slavoje Kovaříka (1923–2003), kterou předchozí majitelé nemocnice z neznámého důvodu skryli. „Po převzetí nemocnice v minulém roce bylo dílo samotné překryto plachtou a podobně i jeho původ byl zahalen rouškou tajemství. Na instalaci totiž nebyl nalezen žádný podpis ani datace. Postupným pátráním se nám ale podařilo zjistit, že jde o cenné dílo významného moravského autora,“ prozrazuje Mgr. Markéta Stržínková, marketingová pracovnice Jesenické nemocnice. 

Zaměstnancům, včetně dlouholetých, nebyl původ díla ani důvod zakrytí známý. Autorství i stáří díla tak odhalili nakonec až odborníci z umělecké sféry. „Autorem díla je Slavoj Kovařík. Jde o jednu z jeho nepočetných realizací do architektury z období 70. až 80. let minulého století. Již dnes má toto dílo svoji umělecko-historickou hodnotu,“ prozrazuje Mgr. Ladislav Daněk z Muzea umění Olomouc, který se na dílo Slavoje Kovaříka specializuje. Fakt, že dílo není podepsáno ani datováno, jej přitom nepřekvapuje. „Slavoj Kovařík si nikdy nevedl záznamy o pohybu svých z velké části rozdaných děl a tím méně ho zajímala jejich přesná datace. Prostě raději tvořil a žil, než se zajímal o svou prezentaci a osud postupně se rozptylujícího díla,“ dodává Daněk. Slavoj Kovařík přitom pro Česko není zdaleka autorem zanedbatelného významu. 

Tento malíř, grafik, scénograf, básník a vysokoškolský pedagog, který studoval u Emila Filly, má na svém kontě nejen řadu cenných uměleckých děl, ale například se zasloužil coby scénograf i o vzestup olomouckého divadelnictví v 60. letech 20. století. Ovlivněn byl v počátcích svojí tvorby kubismem, později pak lettrismem a pop artem. Umístění jeho díla v Jesenické nemocnici přitom rovněž není nijak nečekané. „Autor měl k Jesenicku úzký vztah, což patrně vysvětluje, proč byl realizací dekorativní stěny pověřen právě on. Kovaříkův nevlastní otec totiž pocházel z Jeseníku a malíř sem o prázdninách jezdil tvořit už od konce 40. let,“ uzavírá Daněk. „Osobně jsem byla moc mile překvapená, že jsme v interiéru nemocnice nalezli takto cenné dílo významného autora. Dekorativní stěnu v Jesenické nemocnici určitě zachováme na původním místě, kde ji mohou obdivovat jak naši pacienti, tak i jejich návštěvy,“ dodala předsedkyně představenstva Jesenické nemocnice MUDr. Jana Chrastinová.