Nemocnice AGEL Jeseník

Pacientům s demencí pomáhá v Jesenické nemocnici bazální stimulace

23. 8. 2017

Pro využívání konceptu Bazální stimulace je oddělení LDN Jesenické nemocnice vybaveno i řadou pomůcek, které hravou formou zlepšují paměť i vnímání pacientů.

Text: Mgr. Radka Miloševská, Bc. Lucie Drahošová / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Poslech známé hudby, vnímání známých vůní či hlasů, sledování oblíbených pořadů nebo vlastních fotografií. I takovéto zdánlivě obyčejné činnosti mohou v případě těžce postižených a nemocných lidí přinášet významné pokroky v oblasti vnímání, komunikace či pohybu. Důkazem jsou pozitivní výsledky zdravotníků, kteří koncept bazální stimulace uplatňují v rámci ošetřovatelské péče. V Jesenické nemocnici přitom tento koncept nově nevyužívají jen u pacientů v kómatu, jak je tomu běžně v jiných zařízeních ale i u osob s demencí či jinak těžce nemocných. Principem bazální stimulace je nabízet pacientovi známé podněty, které byly běžnou součástí jeho dosavadního života, a stimulovat tak jeho vnímání.

Běžně bývá tento princip používán u pacientů v kómatu, ale v posledních letech rovněž u pacientů s demencí, Alzheimerovou chorobou či u pacientů po cévní mozkové příhodě aj., kdy i u těchto diagnóz může přinášet skvělé výsledky. „Bazální stimulace je běh na dlouhou trať, který vyžaduje množství času, trpělivost personálu i blízkých pacienta. Aby stimulující péče byla efektivní, je navíc potřeba velká otevřenost a spolupráce s příbuznými pacienta pro sepsání biografické anamnézy. Jedná se zejména o získání co nejvěrohodnějších informací o jeho návycích, oblíbených či neoblíbených činnostech, nápojích, pokrmech, vůních a podobně.

Rodina nás v podstatě musí nechat nahlédnout do života pacienta, do svého života, a to tak, abychom mohli provádět cílenou a maximálně efektivní terapii,“ vysvětluje Věra Kocianová, vrchní sestra oddělení LDN Jesenické nemocnice s tím, že efekt terapie je velmi dobrý. Pacienti jsou díky ní klidnější, vnímavější, lépe jedí, spolupracují a snáze se orientují. K tomu, aby mohli zdravotníci Jesenické nemocnice kvalitně využívat koncept Bazální stimulace při práci s pacienty, museli nejprve absolvovat speciální kurz. „Výuka probíhala prostřednictvím několika sezení, kdy závěrečnou lekci vedla přímo PhDr. Karolína Friedlová, ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace, jediná licencovaná lektorka a přední propagátorka tohoto konceptu v České republice,“ vysvětluje Věra Kocianová s tím, že kurz v Jesenické nemocnici na přelomu roku úspěšně ukončilo celkem 16 zdravotníků napříč odděleními, kteří aktuálně uplatňují získané dovednosti i v praxi. 

„Na oddělení dlouhodobě nemocných zahrnujeme do ošetřovatelské péče v konceptu Bazální stimulace především optickou stimulaci pomocí fotek či známých předmětů, auditivní stimulaci pomocí hudby, orální stimulaci pomocí stimulace oblíbenými nápoji či pokrmy, olfaktorickou stimulaci pomocí vnímání vůní a pachů. Nedílnou součástí je stimulace smyslová a to především doteky,“ říká Věra Kocianová. Pro využívání konceptu Bazální stimulace je oddělení LDN Jesenické nemocnice navíc vybaveno i řadou pomůcek, které hravou formou zlepšují paměť i vnímání pacientů. A to nejen pomůcek kompenzačních, ale třeba i deskovými hrami či obrázkovými kartami, které společně s osobními věcmi pacientů tvoří ideální základ pro zlepšování vnímání.

„Bazální stimulace je velmi přínosná u výše jmenovaných diagnóz a zejména pak u nemocných, kteří již nemají žádné blízké, kteří by je navštěvovali a nabízeli jim známé podněty. U starších lidí, kteří se odtrhnou od svého známého a přirozeného prostředí, se demence rozvíjí velmi rychle,“ uzavírá Kocianová. Zavedení konceptu Bazální stimulace v LDN Jesenické nemocnice jde přitom ruku v ruce s celkovou modernizací oddělení, které bylo v uplynulém roce za částku dvacet milionů korun kompletně zrekonstruováno i vybaveno novým moderním vybavením. Modernizace oddělení i vyškolení pracovníků v konceptu Bazální stimulace proběhlo díky finanční podpoře z projektu „Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí“ (číslo projektu CH.10/1/016) v hodnotě dosahující téměř 20 miliónů korun. Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Sdružením měst a obcí Jesenicka.