Nemocnice AGEL Jeseník

Radiodiagnostické oddělení Jesenické nemocnice má nový skiagrafický přístroj

13. 7. 2017

Výměna skiagrafického přístroje je prvním krokem k digitalizaci radiodiagnostického pracoviště.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Jesenická nemocnice uvedla do provozu moderní skiagrafický přístroj. Nový přístroj v hodnotě téměř dva milióny korun bude sloužit na radiodiagnostickém oddělení nemocnice ke klasickému snímkování veškerých kostí, plic nebo břišní dutiny. Dosud bylo rentgenové pracoviště Jesenické nemocnice vybaveno 15 let starým přístrojem, na němž již v posledním roce docházelo k únavě mechanických částí vyšetřovacího stolu a ovládacích prvků. „Kvalita diagnostického zobrazení na novém přístroji je velmi dobrá. Obsluha rentgenu se nijak zásadně neliší, radiologičtí asistenti oceňují při snímkování na vertigrafu modul auto-tracking, umožňující automatickou synchronizaci polohy rentgenky a detektoru,“ říká primářka radiologického oddělení MUDr. Jana Vašíčková s tím, že pro ambulance a lůžková oddělení Jesenické nemocnice a externí pracoviště provedou ročně kolem 90 tisíc snímků u zhruba 17 tisíc pacientů. 

Výměna skiagrafického přístroje je prvním krokem k digitalizaci radiodiagnostického pracoviště, protože teprve ta bude mít komplexní dopad i na ostatní provozy nemocnice a externí pracoviště. „Pro lékaře a radiologické asistenty se tedy po pracovní stránce s příchodem nového přístroje nic zásadního nezměnilo. Do dokončení digitalizace musíme pokračovat v analogovém provozu s použitím filmové techniky a chemického vyvolávacího provozu,“ doplnila primářka. Jesenická nemocnice se stala členem skupiny AGEL v únoru loňského roku. Od té doby se novému vedení podařilo nemocnici nejen zmodernizovat, ale rovněž stabilizovat po personální stránce. Jen během posledních několika měsíců investovala Jesenická nemocnice do nákupu přístrojového vybavení desítky miliónů korun, například se zakoupila laparoskopická věž, kolposkop, resektoskop, ultrazvuk či kardiotokograf. Modernizací průběžně prochází také samotné prostory nemocnice.