Nemocnice AGEL Jeseník

Jesenická nemocnice slavnostně otevřela zrekonstruovanou Léčebnu dlouhodobě nemocných

30. 3. 2017

Projekt vznikl již v roce 2013 a byl podpořen z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Sdružením měst a obcí Jesenicka.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Daniel Merhout

Po déle než rok trvající rekonstrukci a realizaci sub-projektu s názvem „Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí“ otevřela v březnu Jesenická nemocnice zmodernizovanou Léčebnu dlouhodobě nemocných. Projekt vznikl již v roce 2013 na základě podrobné analýzy potřeb a možností rozvoje oddělení LDN. Jeho hlavním cílem bylo zajištění kvalitní péče o dlouhodobě nemocné a o seniory v regionu Jesenicka. Dosavadní prostory oddělení měly již zhoršený technický stav a pacientům neposkytovaly adekvátní soukromí. Ve špatném stavu bylo také sociální zázemí, signalizační zařízení a výtah. V rámci realizace sub-projektu došlo k zastřešení terasy v prvním patře budovy spojující oddělení LDN a oddělení chirurgie. 

Ve vzniklých prostorách byly zřízeny nové pokoje a sociální zázemí pro pacienty, samostatná místnost pro rehabilitaci a ergoterapii a zázemí pro sociální práci a terénní péči. „Dále došlo k rekonstrukci stávajícího 30 let starého sociálního zázemí, vyměněna byla stará okna a topná tělesa a komplexní rekonstrukcí prošel výtah a signalizační systém. Hospitalizovaní pacienti mají nyní více soukromí a k dispozici jsou jim díky změně dispozic také větší prostory. Ačkoliv zůstal původní počet pokojů zachován, díky rekonstrukci došlo k nárůstu plochy oddělení o 335 metrů čtverečních,“ uvedl předseda představenstva Jesenické nemocnice MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, MPH, s tím, že v léčebně vznikla také společenská místnost a zařízený pokoj pro pacienty v terminálním stádiu života. 

Kromě stavebních prací projekt zahrnul také pořízení vnitřního vybavení. Na pokoje bylo nakoupeno kompletně nové vybavení pro pacienty, například lůžka s antidekubitními matracemi, paravány, schůdky, noční a servírovací stolky, jídelní stoly apod. V rámci aktivit rozšiřujících poskytované služby oddělení LDN jsou na oddělení zaváděny nové metody a ošetřovatelské postupy, které výrazně zkvalitní poskytovanou péči o seniory a které dosud nebylo možno z prostorových důvodů či z důvodů nedostatečného vybavení pracoviště pacientům nabízet. „Rád bych poděkoval především subjektům podílejícím se na financování projektu – Kanceláři švýcarsko-české spolupráce, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu financí, Olomouckému kraji a Sdružení měst a obcí Jesenicka. Velké poděkování patří také koordinátorce projektu Marii Paděrové, projektovému týmu Jesenické nemocnice, týmu investičního odboru AGELu a všem zaměstnancům nemocnice i ostatním, kteří byli nápomocni při realizaci projektu,“ doplnil MUDr. Vavroušek. 

Léčebna dlouhodobě nemocných otevřela k příležitosti slavnostního otevření své brány také široké veřejnosti, která si zdejší prostory mohla prohlédnout a dozvědět se vše podstatné během komentovaných prohlídek. Odpoledne zpříjemnil hudební program, který zajistil Sbor Jesenických seniorů (JESEN). Realizace sub-projektu „Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí“, CH.10/1/016, byla finančně podpořena z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union). Na financování sub-projektu se podílel Olomoucký kraj a Sdružení měst a obcí Jesenicka.