Nemocnice AGEL Jeseník

Jesenická nemocnice loni odstartovala převratné změny

7. 2. 2017

Již nyní vedení nemocnice pracuje na vzniku nových odborností a zavádí nové metody ve stávajících operačních oborech – zejména v chirurgii a gynekologii.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Vstup nového vlastníka – společnosti AGEL – do Jesenické nemocnice v únoru 2016 odstartoval rozsáhlý rozvoj tohoto zdravotnického zařízení. Rozšíření ambulantních služeb, modernizace léčebny dlouhodobě nemocných nebo další rozsáhlé investice – to jsou témata, kterými v posledních měsících žije členka představenstva Jesenické nemocnice MUDr. Jana Chrastinová. V rozhovoru vysvětlila nejen to, proč byl rok 2016 pro nemocnici významný z historického hlediska, ale také to, že rok 2017 bude pro její rozvoj opravdu převratný.

Jak se budete ohlížet na rok 2016 – byl pro nemocnici významný?
Nebála bych se prohlásit, že byl dokonce přelomový. A vstup strategického partnera znamenal pro nemocnici záchranu v poslední chvíli.

V jakém stavu jste nemocnici převzali?
Nemocnici jsme převzali v zoufalé ekonomické situaci s výraznými závazky po lhůtě splatnosti, minimální hotovostí na účtech. Opotřebení budov odpovídalo jejich stáří, neboť za celou historii nemocnice neproběhly zásadní rekonstrukce, zdravotnické technologie byly nedostatečné, téměř za hranicí životnosti a ne zcela splňovaly standardy moderní medicíny. Nejslabším místem – ostatně jako v celé republice – byl nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu.

Jak jste postupovali zpočátku?
Ze stavu nemocnice při převzetí vyplynuly základní úkoly, se kterými se snažíme postupně co nejlépe vypořádat. Prvním z nich byla především stabilizace zdravotnického personálu a taktéž snaha o posílení stávajících zdravotních týmů o nové pracovníky. Během prvních tří měsíců po převzetí nemocnice byla nutnost investic v řádu 5 miliónů korun. Díky následným investicím byla stabilizována ekonomická situace, jsou pořizovány nové technologie a došlo k postupnému náboru vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Do Jesenické nemocnice se kromě pořízení repasovaného CT v posledních letech vůbec nic neinvestovalo. Do čeho jste již investovali?
Již loni jsme začali s rozsáhlým investičním programem, kdy byly pořízeny nové přístroje a vybavení, které jsou nezbytným předpokladem poskytování zdravotní péče v souladu s moderními trendy medicíny. Jednou z prvních již realizovaných investičních akcí bylo pořízení 50 elektricky ovladatelných polohovatelných lůžek společně s novými matracemi, což zajišťuje pohodlí pacientům a snadnou manipulaci ošetřovatelskému personálu na oddělení interním, chirurgickém a gynekologicko-porodnickém. S lůžky a matracemi byly současně pořízeny také noční stolky s jídelní deskou. Další pořízenou investicí byla nová úpravna vody pro hemodialyzační středisko.

Jaké investice byly ještě pořízeny?
Jedná se například o laparoskopické věže pro operační sály chirurgie a gynekologie, bipolární resektoskop, přístroj Cpapu, ultrazvuky, kolposkop, CTG přístroj nebo stacionární RDG přístroj plně připravený pro zavedení digitalizace, vybavili jsme operační sály novými operačními stoly. Počátkem března také otevřeme zrekonstruovaný nový vstup do Jesenické nemocnice.

Modernizací za více než 20 miliónů korun prošla léčebna dlouhodobě nemocných, která byla otevřena počátkem února. Co se zde změnilo?
Modernizace LDN zahrnovala obnovu zázemí i vybavení oddělení. Významně se také rozšířily prostory oddělení a rekonstrukce také umožnila vytvořit bezpečnější a komfortnější prostředí pro pacienty. Hlavním cílem této investice bylo zajištění kvalitní péče o dlouhodobě nemocné a o seniory v regionu Jesenicka. To pro nás znamená zejména zlepšení bezpečí a soukromí klientů hospitalizovaných v léčebně dlouhodobě nemocných, zajištění materiálně-technického zázemí pro rozvoj poskytovaných zdravotnických služeb a také zvýšení kvality stávajících služeb spolu se zavedením těch, které v regionu momentálně chybí.

Co dále připravujete?
Vedení nemocnice také zahájilo přípravy nových projektů. Již byla podána žádost projektu zateplení a energetických úspor, nebo žádost o dotaci v rámci výzvy Zvýšení kvality návazné péče financované z Integrovaného regionálního operačního programu. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na pořízení přístrojového vybavení pro pracoviště ARO, chirurgické operační sály, interní obory všeobecné i specializované kardiologické péče, akutní a intenzivní interní lůžkovou péči. V rámci dalších projektových aktivit připravujeme projekt centralizace radiodiagnostiky a zobrazovacích metod do prostor chirurgických oborů, rekonstrukci a modernizaci chirurgických a gynekologických operačních sálů.

S tím souvisí i rozvoj jednotlivých oborů. Které chcete nejvíce rozvíjet a jak?
Naším cílem je nejen zachovat stávající lůžková oddělení a ambulance, ale i jejich rozvoj. Rozvoj je možné realizovat za předpokladu, že budeme stabilizovat i spád. Je třeba vyvinout maximální úsilí k tomu, aby neodcházeli pacienti Jesenicka do jiných zdravotnických zařízení a naopak nemocnici navštěvovali i pacienti z jiných regionů. Již nyní pracujeme na vzniku nových odborností a zavádíme nové metody ve stávajících operačních oborech – chirurgie a gynekologie. V oboru chirurgie se jedná o navýšení laparoskopických výkonů a výkonů spojených s řešením patologií rekta. V oboru gynekologie se jedná o navýšení urogynekologických zákroků, implantace sítěk a pásek, komplexní řešení problémů spojených se statikou pánevního dna. Zároveň předpokládáme navýšení počtu minimálně invazívních endoskopických operací i vzhledem k nákupu nové laparoskopické věže firmy Storz a resektoskopu firmy Olympus.

Plánujete rozšíření porodnického oddělení – vždyť okolní nemocnice jsou dost vzdálené na dojezd?
Předpokládáme i zvýšení počtu porodů, což souvisí s plánovanou rekonstrukcí porodnice a gynekologického oddělení, se zvýšením komfortu pro pacienty. Oddělení gynekologie již bylo dovybaveno novým přístrojem CTG kolposkop a novou ventilační jednotkou pro novorozence (CPAP).

Plánujete otevření nových ambulancí a rozšíření ambulantní péče?
Již jsme otevřeli oční ambulanci, ambulanci nutriční, ortopedickou a rehabilitační. Zároveň jsme již vybudovali a fungují ambulance gynekologie a chirurgie – speciálně proktologie – v Šumperku, kde se jedná o detašovaná pracoviště nemocnice Jeseník. Celková investice do přístrojového vybavení a vybavení ambulancí byla 30 miliónů korun.

Proč jste otevřeli gynekologickou a chirurgickou ambulanci v Šumperku, které sídlí v budově AV dent poblíž pěší zóny a jsou vybaveny nejmodernější technikou v hodnotě tří miliónů korun?
Doplnili jsme spektrum péče, které na Šumpersku a Jesenicku chybí. Obě ambulance jsou zcela nové, moderně vybavené a v současné chvíli přijímají nové pacienty. Nová gynekologická ambulance je navíc schopna díky spolupráci s Komplexním onkologickým centrem Nemocnice Nový Jičín, které jako jedno z mála v republice patří do sítě onkogynekologických center Ministerstva zdravotnictví ČR, zajistit pacientkám s nádorovým onemocněním rychlou komplexní léčbu přímo na tomto specializovaném pracovišti.

Myslíte si, že tyto novinky v nemocnici oceňují občané Jeseníku a okolí?
Určitě. Máme stovky pozitivních ohlasů na rozvoj nemocnice. Jesenická nemocnice totiž představuje jedinou alternativu pro spád zhruba 50 tisíc obyvatel, přičemž pro významnou část, asi 25 tisíc obyvatel, představuje jedinou dostupnou nemocnici s dojezdem 2 až 3 hodiny a v zimním období je prakticky nedostupná. Proto přišlo jednoznačné rozhodnutí vedení společnosti AGEL tuto nemocnici nejen zachovat, ale rozvíjet tak, aby byla ekonomicky samostatná a splňovala požadavky na nejmodernější technologie a nové poznatky vědy.