Nemocnice AGEL Jeseník

Jesenická nemocnice zahájila rozsáhlé investice

9. 1. 2017

Již byly pořízeny nebo budou zakoupeny nové přístroje a vybavení, které jsou nezbytným předpokladem poskytování zdravotní péče v souladu s moderními trendy medicíny.

Text: Mgr. Radka Miloševská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Jako byste se vrátili do minulého století, do doby socialistického zdravotnictví – tak takové dojmy zažívali lidé, kteří v posledních letech navštěvovali Jesenickou nemocnici. Ať už jako pacienti nebo návštěvy. Krize soukromé nemocnice vyvrcholila v posledních letech, ale naštěstí Jesenickou nemocnici v únoru 2016 převzala pod svá křídla naše společnost AGEL, která plánuje velký rozvoj nemocnice. Jeho součástí jsou masivní investice, které již vedení nemocnice zahájilo, aby se jesenické zdravotnické zařízení dostalo na úroveň vyspělých nemocnic. Do Jesenické nemocnice se kromě pořízení repasovaného CT v posledních letech vůbec nic neinvestovalo. „Nemocnici jsme převzali v ekonomicky neklidném stavu, opotřebení budov odpovídalo jejich stáří, neboť za celou historii nemocnice neproběhly zásadní rekonstrukce, zdravotnické technologie ne zcela splňovaly standardy moderní medicíny,“ říká předseda představenstva Jesenické nemocnice MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, MPH. 

Vedení nemocnice již začalo s rozsáhlým investičním programem, kdy již byly pořízeny nebo budou v následujících měsících zakoupeny nové přístroje a vybavení, které jsou nezbytným předpokladem poskytování zdravotní péče v souladu s moderními trendy medicíny. Jedná se například o 50 moderních lůžek, harmonický skalpel, laparoskopické věže pro operační sály chirurgie a gynekologie, výkonný multioborový ultrazvuk, artroskopickou sestavu s plnohodnotnými technologiemi pro ortopedii a traumatologii, anesteziologické přístroje, kompletní moderní technologie pro novou oční ambulanci nebo stacionární RDG přístroj plně připravený pro zavedení digitalizace,“ uvedl předseda představenstva. Modernizací za více než dvacet miliónů korun aktuálně prochází Léčebna dlouhodobě  nemocných, která zahrnuje obnovu zázemí i vybavení oddělení. Významně se také rozšíří prostor oddělení a rekonstrukce také umožní vytvořit bezpečnější a komfortnější prostředí pro pacienty.

„Hlavním cílem této investice je zajištění kvalitní péče o dlouhodobě nemocné a o seniory v regionu Jesenicka. To pro nás znamená zejména zlepšení bezpečí a soukromí klientů hospitalizovaných v léčebně dlouhodobě nemocných, zajištění materiálně technického zázemí pro rozvoj poskytovaných zdravotnických služeb a také zvýšení kvality stávajících služeb spolu se zavedením těch, které v regionu momentálně chybí,“ uvedl Vítězslav Vavroušek. Vedení nemocnice také zahájilo přípravy nových projektů. Již byla podána žádost projektu zateplení a energetických úspor, nebo žádost o dotaci v rámci výzvy Zvýšení kvality návazné péče financované z Integrovaného regionálního operačního programu. „Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na pořízení přístrojového vybavení pro pracoviště ARO, chirurgické operační sály, interní obory všeobecné i specializované kardiologické péče a akutní, a intenzivní interní lůžkovou péči. V rámci dalších projektových aktivit připravujeme projekt centralizace radiodiagnostiky a zobrazovacích metod do prostor chirurgických oborů, rekonstrukci a modernizaci chirurgických a gynekologických operačních sálů,“ dodal předseda představenstva. 

Jednou z prvních již realizovaných investičních akcí bylo pořízení 50 elektricky ovladatelných polohovatelných lůžek společně s novými matracemi, což zajišťuje v Jesenické nemocnici větší pohodlí a snadnou manipulaci pacientům na oddělení interním, chirurgickém a gynekologicko-porodnickém. S lůžky a matracemi byly současně pořízeny také noční stolky s jídelní deskou. Celková investice přesáhla 2 milióny korun. Nákupem lůžek se výrazně zlepšil komfort pacientů. „Sami si budou moci ovládat své lůžko, nastavit jeho výšku. Tím mohou pacienti předejít možnému pádu, jako tomu hrozilo v některých případech u starších typů lůžek, kdy vzhledem k stálé výšce musely být použity i pomocné schůdky, aby se nemocní pacienti například po úrazech či operacích pohodlně dostali do své postele,“ uvedla hlavní sestra Jesenické nemocnice Marcela Kargerová s tím, že nové postele nabízí různé polohování, ať už výškové, pro snadnější pohyb z lůžka na lůžko či pojízdný vozík, tak i polohování ložné plochy. „Při polohování si mohou zdravotníci lůžko s pacientem výhodně nastavit tak, aby nepřetěžovali svá záda,“ doplnila. Další pořízenou investicí byla nová úpravna vody v hodnotě dvou miliónů korun pro hemodialyzační středisko. Moderní vybavení nejen, že přinese zjednodušení provozu, ale rovněž zvýší kapacitu obslužnosti pacientů, a to téměř na dvojnásobek. „Provoz hemodialýzy vyžaduje nákladné technické vybavení. Stará úpravna vody zde sloužila již 25 let, byla poruchová a již nevyhovovala požadavkům dnešní doby. Nyní můžeme na 8 křeslech našeho oddělení obsloužit denně namísto dosavadních 12 až 16 pacientů ve dvou směnách denně,“ sdělila MUDr. Ondra Bartošová, vedoucí lékařka dialyzační stanice.