Hornická poliklinika

Hornická poliklinika zakoupila nový EEG přístroj

18. 10. 2017

Pomocí tohoto přístroje mohou zdravotníci jednodušeji identifikovat, zda jde o epileptický nebo jiný záchvat, sledovat frekvenci záchvatů a určit typ záchvatu.

Text / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Hornická poliklinika se může pochlubit novým přístrojem. Dětská neurologická ambulance získala moderní elektroencefalograf (EEG) s bezdrátovým připojením, včetně videokamery. Nový přístroj umožňuje provádět kromě klasického EEG záznamu i tzv. video EEG monitoring, díky čemuž mohou zdravotníci jednodušeji diagnostikovat u dětí epilepsii a jiné neurologické onemocnění. Pomocí tohoto přístroje mohou zdravotníci jednodušeji identifikovat, zda jde o epileptický nebo jiný záchvat, sledovat frekvenci záchvatů a určit typ záchvatu. „Podle typu záchvatu a typu epilepsie umíme zvolit správnou léčbu, vybrat vhodné léky a léčebný postup a odlišit některé záchvatové stavy, které nejsou epileptické, například kolapsy,“ uvedla lékařka dětské neurologické ambulance Hornické polikliniky MUDr. Lea Šromová. 

Nový EEG přístroj nahradil starší typ. „Video EEG monitorace umožňuje současný záznam EEG křivky a pacientova klinického chování. Cílem je zachytit pacientův záchvat současně s registrací mozkové elektrické aktivity a poté oba záznamy analyzovat,“ sdělila lékařka. Celková délka vyšetření na elektroencefalografu je zhruba 30 až 40 minut. „Měsíčně provádíme zhruba 50 vyšetření EEG,“ uvádí MUDr. Šromová s tím, že zájemci o vyšetření se mohou objednat v ostravské Hornické poliklinice na telefonním čísle 597 454 267.