Poliklinika AGEL

Díky speciálnímu cvičení a změně životosprávy se lidem zlepšila arytmie

16. 2. 2018

Projekt s názvem pohybem proti arytmii již absolvovalo téměř 40 pacientů.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Nemocnice Podlesí a POLIKLINIKY AGEL Ostrava

Počátkem roku 2016 zahájily POLIKLINIKA AGEL Ostrava a Nemocnice Podlesí jedinečný projekt s názvem Pohybem proti arytmii. Projekt byl inspirován zahraničními studiemi, které prokázaly, že změna životosprávy a pravidelná pohybová aktivita má pozitivní vliv na srdeční rytmus. Do programu dosud vstoupilo v obou zdravotnických zařízeních 47 pacientů. Roční sledování zatím ukončilo 36 pacientů s velmi pozitivními výsledky. Díky pohybové aktivitě a změně životosprávy po 12 měsících došlo k významnému snížení a intenzitě jednotlivých epizod arytmie. V POLIKLINICE AGEL Ostrava program ukončilo 22 osob a dalších pět jej v současné době absolvuje. V Nemocnici Podlesí projekt absolvovalo 14 osob. „U klientů, kteří projekt již absolvovali, došlo ke snížení hmotnosti, individuálně ke zvýšení kondičních parametrů a k zmírnění zdravotních potíží,“ říká primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice Podlesí MUDr. Barbora Ryšková. Program je určen pro pacienty s problémy se srdeční arytmií (fibrilace síní), která postihuje pět procent obyvatel a její výskyt s věkem stoupá. „S touto arytmií je spojeno srdeční selhávání, zvyšuje se úmrtnost a při neléčení se podstatně zvyšuje riziko vzniku tromboembolických příhod jako je cévní mozková příhoda.

Terapie farmakologická a invazivní je v rukou internistů a kardiologů, ale v současné době dle zahraničních studií hraje svoji roli redukce váhy a kardiorehabilitace,“ sdělila ředitelka POLIKLINIKY AGEL Ostrava MUDr. Bogna Jiravská-Godula s tím, že cílem celého programu je zmírnění klinických potíží, jako je například bušení srdce, dušnost. Každý účastník programu projde na začátku komplexním vyšetřením, včetně sedmidenního pozorování pomocí speciálního mobilního EKG, tzv. LOOP rekordéru, který zaznamenává srdeční aktivitu po celý týden. Poté se mohou klienti začít věnovat pohybovým aktivitám, jednou týdně individuálně a jednou týdně v rámci skupinového cvičení. Vždy pod dohledem fyzioterapeuta, a to nejen v tělocvičně, ale také venku. Fyzioterapeuti vyrážejí s klienty například do Komenského sadů v Ostravě nebo lesíku poblíž Nemocnice Podlesí, kde společně chodí s nordic walking holemi, které si mohou zdarma zapůjčit. Posléze začnou pacienti pracovat samostatně a výsledky své práce zaznamenávají do záznamového archu. „Pro ústup potíží je třeba upravit celkový životní styl – zbavit se kouření, zredukovat hmotnost, vyvarovat se zbytečnému stresu. Rovněž v této oblasti dostávají účastníci projektu pomocnou ruku, a to prostřednictvím nutričního terapeuta či přímo psychologa,“ dodává MUDr. Barbora Ryšková. Program „Pohybem proti arytmii“ je bezplatný. Zapojit se může i nyní každý s diagnózou fibrilace síní, kdo má chuť změnit svůj životní styl. Stačí se obrátit na interní ambulanci POKLINIKY AGEL Ostrava na telefonním čísle 595002652/651/611 a v Třinci na arytmologickou ambulanci Nemocnice Podlesí na čísle 558 304 425.