Poliklinika AGEL

Moderní systém na evidenci pacientů v POLIKLINICE AGEL Ostrava šetří čas pacientů i lékařů

16. 6. 2017

Systém EVIPA umí zařadit pacienta na vhodné místo v pořadníku podle typu jeho požadavku i vyhledat zdravotnickou dokumentaci.

Text: Bc. Lucie Drahošová

Předbíhání v čekárně, klepání na dveře kvůli receptu i dlouhé čekání ve frontě pacientů jen kvůli udržení místa je v POLIKLINICE AGEL Ostrava minulostí. V čekárně zdejší praktické lékařky mají totiž pacienti k dispozici moderní systém k evidenci pacientů EVIPA. Ten dovede zařadit pacienta na vhodné místo do pořadníku podle typu jeho požadavku a dokonce zvládne i vyhledat pacientovu zdravotnickou dokumentaci. Využívá k tomu přitom jen kartičky pojišťovny a displej s jednoduchou volbou. „Pacienti do přístroje jednoduše vloží svou kartičku pojišťovny a zvolí si účel návštěvy. Pokud si jdou například jen vyzvednout recept k sestřičce, samozřejmě nemusí čekat v dlouhé frontě. Díky systému EVIPA ale ani neruší klepáním na dveře. Pomocí informací z kartičky systém automaticky dohledá pacientovu dokumentaci a nás zdravotníky informuje o jeho přítomnosti i problému, se kterým přišel,“ vysvětluje princip fungování systému MUDr. Marcela Ehrenbergerová, praktická lékařka POLIKLINIKY AGEL Ostrava. 

Hlavní výhody systému EVIPA spočívají především v usnadnění práce nelékařskému zdravotnickému personálu, kterému odpadá nutnost evidovat a třídit příchozí pacienty a dohledávat jejich zdravotnickou dokumentaci. Zkrátka ale určitě nepřijdou ani pacienti. „Pokud je před pacientem více lidí, může se s klidem vzdálit z čekárny a vrátit se později. Díky evidenci v systému jej nikdo nepředběhne, i když si například dojde koupit občerstvení do jiného patra nebo si zajde ven,“ doplňuje MUDr. Ehrenbergerová. Obsluha přístroje je přitom jednoduchá a intuitivní, takže ji zvládají i starší pacienti. Do přístroje stačí libovolným způsobem zasunout kartu pojišťovny a zvolit, zda má pacient zájem o návštěvu lékaře či jen potřebuje něco vyřešit u sestry. Přístroj následně z karty sejme identifikační údaje pacienta a informuje sestru a lékaře o příchodu nového pacienta spolu s uvedením jeho jména, rodného čísla či pojišťovny.