Poliklinika AGEL

Stresovou inkontinenci léčí na POLIKLINICE AGEL Ostrava speciálním cvičením pánevního dna

16. 8. 2016

Pokud ženy poctivě cvičí každý den, je pokrok viditelný obvykle už po jednom až dvou týdnech.

Text: Bc. Lucie Drahošová, Mgr. Radka Miloševská / Foto: Mgr. Radka Miloševská

Ženy trpící stresovou močovou inkontinencí se mohou zbavit svých nepříjemných obtíží pomocí speciálního cvičení. Unikátní terapii pánevního dna, která vyniká individuálním přístupem i speciálními pomůckami, nově nabízí POLIKLINIKA AGEL Ostrava, a to zájemkyním všech věkových kategorií. Jedinečnost této metody spočívá v maximálně cíleném posilování svalů pánevního dna i možnosti plné kontroly a korekce správnosti cvičení, což zajišťuje vysokou úspěšnost terapie. Individuální cvičení tohoto typu v Česku nabízí jen necelá desítka zařízení, mezi nimiž je nově také POLIKLINIKA AGEL Ostrava. „Močová inkontinence je ve společnosti stále ještě tabu, přestože se čím dál více pacientek s tímto problém svěřuje odborníkům. Ženy by se ale neměly bát o těchto potížích mluvit, protože inkontinenci lze řešit, a to i jinak než vložkami,“ vysvětluje fyzioterapeutka POLIKLINIKY AGEL Ostrava Mgr. Eliška Marunová s tím, že fyzioterapie by měla být u inkontinentních pacientek s lehkým a mírným stupněm úniku moči metodou první volby.

SPECIÁLNÍ POMŮCKY
Cvičení dle konceptu doktorky Ingrid Palaščákové Špringrové je jedinečné svým komplexním přístupem, který vede k obnově správné funkce pánevního dna. Při terapii jsou přitom využívány i speciální pomůcky, které pomáhají pacientkám lépe pochopit funkci pánevního dna a poskytují jim i zpětnou vazbu ohledně správnosti cvičení. Tyto cvičební pomůcky si mohou pacientky zakoupit také pro domácí použití. „Terapie pánevního dna je intimního charakteru, proto cvičení probíhá vždy individuálně. To nám ale umožňuje zajistit maximální efektivitu i péči pro každou pacientku, kdy také daleko otevřeněji probíráme obtíže, kontinuálně sledujeme správnost provádění cvičení a ihned korigujeme případné chyby. Edukace je jednoznačně nejpodstatnější, protože většina pacientek si neumí představit, jak pánevní dno vypadá a jak pracuje,“ přibližuje cvičení pánevního dna Mgr. Eliška Marunová. 

Cvičení je vhodné pro ženy se stresovou inkontinencí jakéhokoliv věku, včetně žen po porodu. Na terapii je ale vždy potřebná žádanka se specifikací pro toto cvičení. Cvičení pánevního dna probíhá na POLIKLINICE AGEL Ostrava jednou týdně, přičemž pacientky absolvují vždy sérii šesti cvičení za sebou. „Pokrok je viditelný obvykle už po jednom až dvou týdnech, pokud ženy poctivě cvičí každý den. Smyslem terapie je ale kromě dosažení aktuálních výsledků i zajištění dlouhodobě udržitelné kondice, což znamená pacientky naučit, že cvičit mohou kdykoliv a kdekoliv při běžných denních aktivitách – ať už v práci, nebo třeba při čekání na tramvaj. Cvičení by se mělo stát součástí jejich dne a nemělo by je časově omezovat,“ dodává fyzioterapeutka Šárka Antošíková s tím, že v případech, kdy je pánevní dno velmi oslabené, mají na pracovišti k dispozici i přístroj k elektrostimulaci ochablých svalů. Ve všech případech je přitom cvičení na rozdíl od invazivních operačních zákroků bezbolestné a nenáročné.

DALŠÍ NOVINKA – POHYBEM PROTI ARYTMII
Kromě cvičení pánevního dna spustila ostravská poliklinika v letošním roce ještě další novinku. Unikátní projekt nese název Pohybem proti arytmii a jeho cílem je ústup srdečního onemocnění a celkové zlepšení zdravotního stavu nemocných. První klienti, kteří se projektu účastní již od ledna letošního roku, na sobě již dnes pozorují pozitivní změny. V celé skupině účastníků došlo ke snížení hmotnosti v průměru o dva kilogramy, individuálně pak ke zvýšení kondičních parametrů a k ústupu zdravotních potíží. Každý účastník programu projde na začátku komplexním vyšetřením, včetně sedmidenního pozorování pomocí speciálního mobilního EKG, tzv. LOOP rekordéru, který zaznamenává srdeční aktivitu po celý týden. „Poté se mohou klienti začít věnovat pohybovým aktivitám, jednou týdně individuálně a jednou týdně v rámci skupinového cvičení. Vždy pod dohledem fyzioterapeuta, a to nejen v tělocvičně, ale také venku,“ vysvětluje interní lékařka a ředitelka ostravské polikliniky MUDr. Bogna Jiravská-Godula s tím, že do programu se mohou lidé hlásit také v Nemocnici Podlesí, která jej rovněž nabízí. Zapojit se může každý s diagnózou fibrilace síní a chutí změnit svůj životní styl.