Poliklinika AGEL

POLIKLINIKA AGEL Ostrava zakoupila ergometr a EKG

19. 1. 2016

Pořízení dvou nových přístrojů, které budou ostravští zdravotníci využívat zejména při diagnostice, přišlo na více než 400 tisíc korun.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Otto Dlouhý

Dvěma novými přístroji se může pochlubit POLIKLINIKA AGEL Ostrava. Pro ambulanci funkční diagnostiky (interna) byl zakoupen zcela nový ergometr a přístroj k vyšetření srdce EKG, který nahradil starší typ. Pořízení dvou nových přístrojů, které budou ostravští zdravotníci využívat zejména při diagnostice, přišlo na více než 400 tisíc korun. Nová ergometrie pomůže ke zlepšení a zkvalitnění poskytované zdravotní péče. „Nový přístroj umožňuje digitalizaci záznamu, jeho uložení do nemocničního informačního systému přímo do karty pacienta. To v budoucnosti umožní okamžitý přístup k tomuto záznamu. Zmizí tak hledání vytisknuté kopie z ergometrického vyšetření, které se dříve zaznamenávalo. Nyní lékař má vše ihned k dispozici a to ve výborné kvalitě,“ uvedla jednu z výhod nového ergometru ředitelka ostravské POLIKLINIKY AGEL MUDr. Bogna Jiravská-Godula. 

Ergometr, což je speciální „rotoped“ s nastavitelnou konstantní zátěží, slouží k posouzení funkce kardiovaskulárního aparátu při zvýšené fyzické zátěži dané jízdou. Při narůstající zátěži na kole je sledována srdeční frekvence, krevní tlak, EKG křivka a subjektivní obtíže pacienta. „Vyšetření se provádí nejčastěji pro bolesti na hrudníku s podezřením na ischemickou chorobu srdeční a dále u pacientů s již diagnostikovanou ischemickou chorobou, k posouzení tolerance zátěže, účinnosti léčby a prognózy vyšetřovaného klienta. Na základě této diagnostiky jsou pacienti odesíláni ke specializovanému vyšetření koronárních tepen (koronarografii) a případně indikováni k srdeční revaskularizaci, tj. zprůchodnění cév,“ vysvětluje ředitelka. EKG je přístroj, který citlivě snímá elektrickou aktivitu srdce v čase. Pomocí vodičů, které jsou připevněné na hrudníku a končetinách, vyhodnocuje elektrické změny na srdci. Výsledek je obvykle zaznamenáván na speciální papír jako takzvaná EKG křivka. Tu potom lékař zhodnotí a podle ní může posuzovat srdeční funkci.

"Jde o velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému máme přehled o elektrické aktivitě srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch těla, kde ho lze snímat EKG. Pokud někde v srdci dojde ke změně elektrické aktivity, může jít o nemoc,“ dodává ředitelka MUDr. Bogna Jiravská-Godula. POLIKLINIKA AGEL Ostrava (naproti kinu Vesmír) nabízí komplexní preventivní a léčebnou péči včetně pracovnělékařské služby. Jako jedno z mála ambulantních zdravotnických zařízení je poliklinika akreditována Spojenou akreditační komisí České republiky, čímž potvrdila, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči.