Poliklinika AGEL

Oční ambulance vyšetřuje na novém fokometru

14. 8. 2015

Zejména senioři důležitost na míru předepsaných skel často podceňují a nosí například zděděné brýle. I v tomto případě fokometr může pomoci.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Otto Dlouhý

K měření brýlového skla i dioptrických čoček slouží v POLIKLINICE AGEL Ostrava nový fokometr. Automatický přístroj pomáhá určit míru stávající korekce na brýlích či čočkách a v kombinaci s očním vyšetřením prozrazuje, zda pacientovi stačí současné dioptrie, nebo je potřeba míru korekce zraku změnit. Nový fokometr nahradil zastaralý model, který na oční ambulanci sloužil takřka půl století. Nový přístroj nabízí přesnější, dokonalejší a rychlejší diagnostiku brýlových skel. Nový fokometr umožňuje automaticky změřit dioptrickou hodnotu vloženého skla, a to nejen u brýlí jednoduchých, ale také bifokálních, multifokálních a dokonce prizmatických. „Díky tomu lze v podstatě okamžitě určit aktuální brýlovou korekci a následně dle vyšetření optimální síly skel pacientovi poradit, jsou-li jeho brýle vyhovující, nebo je třeba je upravit či změnit. 

Zároveň se jedná o jeden z nejmodernějších přístrojů, který k diagnostice využívá digitální obrazovku,“ vysvětluje lékařka oční ambulance POLIKLINIKY AGEL Ostrava MUDr. Sylva Horáková. Moderní fokometr pomáhá zdravotníkům zajistit vždy odpovídající dioptrickou korekci na míru danému člověku, což je pro zdravý a jasný zrak stěžejní. V mnohých případech lze správnými brýlemi zabránit bolestem očí či hlavy. “Je známo, že zejména senioři důležitost na míru předepsaných skel často podceňují a nosí například zděděné brýle, u kterých ani nevědí, o jaká skla se jedná. V tomto případě fokometr rovněž může pomoci. Ihned zjistí, kolik dioptrií skleněná čočka má, a zda je vůbec pro daného pacienta vhodná. Sázet na subjektivní pocit „vždyť mám přece brýle „se v tomto případě určitě nevyplácí,“ doplňuje oční lékařka.