Poliklinika AGEL

Dopravní zdravotnictví díky evropskému projektu proškolilo 557 zaměstnanců

14. 7. 2015

Během projektu se uskutečnilo celkem 194 vzdělávacích kurzů a 14 kurzů anglického jazyka.

Text: Ing. Tomáš Želazko

Celkem 557 zaměstnanců Dopravního zdravotnictví prošlo díky projektu financovanému z Evropských sociálních fondů s názvem „Systém vzdělávání a zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců Dopravního zdravotnictví“ odbornými vzdělávacími kurzy. Projekt trval téměř dva roky a během něj se uskutečnilo celkem 194 vzdělávacích kurzů a 14 kurzů anglického jazyka pro lékařské, nelékařské pozice i ostatní zaměstnance. „Cílem vzdělávání zaměstnanců bylo přispět ke zvyšování jejich adaptability a konkurenceschopnosti POLIKLINIK AGEL,“ říká ekonomická referentka Dopravního zdravotnictví Tereza Matušková s tím, že projekt zahrnoval vzdělávací aktivity zaměřené na odborné vzdělávání zdravotníků a fyzioterapeutů, ale i mezioborovou spolupráci a posilování pracovních a týmových rolí. „Snahou bylo prohloubit a upevnit stávající úroveň vědomostí a dovedností zaměstnanců a systematicky je doplnit, zároveň však také zvýšit konkurenceschopnost zaměstnanců starších 50 let, kterých byla zhruba polovina,“ doplnila. Výstupem projektu, jehož náklady dosáhly 3,4 miliónu korun, jsou odborně erudovaní zaměstnanci Dopravního zdravotnictví, což by měli ocenit především pacienti těchto zdravotnických zařízení.