Poliklinika AGEL

POLIKLINIKY AGEL prošly náročnou reakreditací

23. 3. 2015

Polikliniky musely během návštěvy akreditační komise dokázat, že mají nastaveny efektivní postupy pro riziková místa v procesu poskytování péče o pacienta.

Text: redakce

POLIKLINIKY AGEL Plzeň, Česká Třebová, Olomouc, Nymburk a Ostrava opětovně úspěšně prošly šetřením Spojené akreditační komise České republiky a získaly akreditaci na další tři roky. Získané akreditační certifikáty jsou pro pacienty poliklinik garancí vysoké kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče. „Certifikát o akreditaci potvrzuje, že naše polikliniky naplňují požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, která má oprávnění Ministerstva zdravotnictví České republiky k provádění přísného externího hodnocení kvality a bezpečí, které mimo jiné v praxi ověří, že lékaři i sestry v ambulancích dodržují nastavené postupy sloužící k ochraně pacientů. Toto externí hodnocení je nepovinné a naše zdravotnická zařízení k němu stejně jako před třemi lety přistoupila zcela dobrovolně,“ zdůrazňuje MUDr. Michal Bednář, MBA, předseda představenstva společnosti Dopravní zdravotnictví. 

Polikliniky musely během návštěvy akreditační komise dokázat, že mají nastaveny efektivní postupy pro riziková místa v procesu poskytování péče o pacienta. „Mezi tyto postupy patří například podávání léčiv či zajištění kontinuity péče, včetně předávání důležitých informací. Prověřují se otázky bezpečnosti a ochrany zdraví nebo připravenost zařízení na zvládnutí havarijních situací,“ vysvětluje hlavní sestra Nemocnice s poliklinikou Praha Italská a manažerka kvality společnosti Dopravní zdravotnictví Bc. Monika Hejná a dodává: „Akreditace je cestou k bezpečí pacientů i zaměstnanců. Tento proces řízení kvality je dlouhodobý a nekončící a probíhá v systematických krocích. Plánovaně probíhá auditní činnost a kontroly zdravotnické dokumentace, kontrolují se nastavené procesy na všech stupních řízení. Učíme náš personál aktivně vyhledávat rizika, která vyplývají z každodenních činností, a upozorňovat na ně.“ Opětovně získané certifikáty mají platnost tři roky, po jejich uplynutí budou naše polikliniky status akreditovaných zdravotnických zařízení opět obhajovat. „Získání akreditace nebylo vlastním cílem našeho snažení, ale prostředkem k dosažení skutečného cíle, kterým je vyšší kvalita a vyšší bezpečí v péči o pacienty,“ dodává MUDr. Michal Bednář, MBA.