Poliklinika AGEL

Polikliniky se přejmenovaly

13. 2. 2015

Od ledna došlo ke změně názvů všech zdravotnických zařízení provozovaných společností Dopravní zdravotnictví na jednotné – POLIKLINIKA AGEL.

Text: redakce

Na to, proč společnost několik let usilovala o změnu názvu svých zařízení na POLIKLINIKA AGEL, ale i na další detaily, jsme se ptali předsedy představenstva společnosti Dopravní zdravotnictví MUDr. Michala Bednáře, MBA.

Pane doktore, co Vás vedlo k myšlence polikliniky přejmenovat?
Většina našich zdravotnických zařízení je veřejností vnímána jako bývalé „Železniční polikliniky“ provozované v minulosti společností České dráhy. Mají dlouholetou tradici jako poskytovatel kvalitních, komplexních a bezpečných služeb, jsou výborně dopravně dostupné, nicméně jsou bohužel také stále často chybně spojovány s možností využití služeb pouze určitou skupinou klientů. Pravdou je, že naše polikliniky jsou otevřeny pro každého a žádná tato omezení na určité skupiny klientů neexistují.

Hlavním cílem tedy bylo přiblížit se veřejnosti?
Hlavním cílem sjednocení názvů našich poliklinik bylo zvýšení povědomí veřejnosti o našich zdravotnických zařízeních a o komplexnosti našich služeb, dále celkové zjednodušení a zefektivnění vyhledávání informací na internetu, zamezení záměny našich zařízení s konkurencí. Dalším důvodem je samozřejmě také vymezení a prohloubení spojení našich poliklinik se skupinou AGEL, které jsou všechna naše zařízení členem a která znamená záruku bezpečné a kvalitní péče pro své klientya stabilního zaměstnavatele poskytujícího možnost osobního a profesního růstu svým zaměstnancům.

Jaké novinky mohli pacienti v poslední době v zařízeních zaznamenat?
Postupně estetizujeme a modernizujeme prostory v našich zařízeních, v loňském roce prošla například všechna naše rentgenová pracoviště digitalizací. Snažíme se také vylepšovat a zdokonalovat naše služby - pacienti se do našich zařízení mohou registrovat jednoduše přes on-line formulář na webových stránkách nebo telefonicky, také nabízíme pacientům možnost objednat se na konkrétní den a čas tak, abychom maximálně omezili čekací doby na vyšetření.