Poliklinika AGEL

Preventivní prohlídky dětí: Kolik jich bude a kdy přijdou?

29. 12. 2014

Cílem preventivních prohlídek je včasné odhalení případných závažnějších chorob. K tomu pomáhá pravidelné sledování zdravotního stavu dítěte i kontrola jeho prospívání.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: archiv AGELu

Příchod dítěte na svět obvykle probíhá pod bedlivým dozorem zdravotníků. Nejinak je tomu pak i v prvních měsících a letech života dítěte, kdy jej čeká řada preventivních prohlídek. Do věku devatenácti let by každý člověk měl absolvovat devatenáct preventivních prohlídek u pediatra, během kterých lékař sleduje prospívání dítěte a jeho zdravotní stav, ale také například radí rodičům, jak se o dítě správně starat – zejména čerstvě po jeho narození. Preventivní prohlídky navíc také slouží k včasnému odhalení případných závažnějších onemocnění. Ve věku devatenácti let proto nutnost prevence neopadá, pouze se prohlídky přesouvají z ordinací pediatrů k praktickým lékařům pro dospělé.

KAŽDÝ KOJENEC ABSOLVUJE HNED 9 PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK
První preventivní prohlídka u pediatra čeká dítě do 48 hodin po propuštění z porodnice, kdy se lékař zajímá nejen o dítě, ale také o celý průběh těhotenství i porodu a také rodinnou anamnézu. „V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, diabetu mellitus, nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků a také na výskyt závislostí,“ vyjmenovává MUDr. Daniela Ondřichová Nováková, praktická lékařka pro děti a dorost Nemocnice s poliklinikou Praha Italská. Dítěti je při této příležitosti také založena zdravotní karta, do které jsou zaznamenávány veškeré zdravotní údaje týkající se dítěte. Během prohlídky zároveň lékař dítě prohlédne, zváží jej a poradí ohledně kojení či krmení, pokud kojení není možné. Samozřejmě je zde také k dispozici pro veškeré otázky, čehož by každý z rodičů měl maximálně využít. Ve stejném duchu pak probíhá i další prohlídka ve dvou týdnech dítěte, kdy lékař navíc pravděpodobně předepíše vitamin D.
S sebou na tyto první prohlídky je potřeba zejména si vzít očkovací průkaz, který vystavili miminku v porodnici, a také propouštěcí zprávu z porodnice. Dále je vhodné přibalit si jednu obyčejnou látkovou plenku na podložení miminka – ať už při vážení nebo prohlídce, ale také k jeho zavinutí a ochraně proti chladu. Pokud je vše s novorozeným miminkem v pořádku, čeká ho další prohlídka za 14 dnů. Lékař dítě opět váží, aby zjistil, jak prospívá. Od rodičů také zjišťuje, jak se dítě chová a zda se optimálně vyvíjí. Na základě zjištění lékař radí rodičům ohledně správné péče a také nabízí očkování proti rotavirovým nákazám. Následující návštěva lékaře probíhá ve věku okolo devíti týdnů dítěte, kdy nejčastěji probíhá bezplatné očkování vakcínou Infanrix hexa. „Tato vakcína chrání dítě proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivním nákazám vyvolaným bakterií haemophilus influenzae typu B, hepatitidě typu B a dětské obrně,“ vysvětluje MUDr. Daniela Ondřichová Nováková. 
Očkování neprobíhá v rámci preventivní prohlídky, přesto pokud mají rodiče otázky nebo problémy, lékař samozřejmě pomůže, stejně jako i dítě opět prohlédne. Kromě očkování proti hepatitidě také pravděpodobně lékař nabídne rodičům nepovinné očkování proti pneumokokovým nákazám. Čtvrtá preventivní prohlídka se koná ve věku tří měsíců dítěte, kdy také dítě dostane druhou dávku očkování hexavakcínou, případně další dávku jiného zvoleného placeného očkování, pokud se pro něj rodiče rozhodli. Stejně jako při předchozích prohlídkách lékař opět dítě váží a měří a také sleduje vývoj jeho motoriky a pohybové schopnosti. Totéž se pak opakuje ve čtyřech měsících věku dítěte, kdy probíhá další preventivní prohlídka. Již v tomto raném věku mohou zároveň preventivní prohlídky pomoci s odhalením případných vážných onemocnění včas, a v nejednom případě i zachránit život. Při šesté, půlroční preventivní prohlídce, kromě vážení a měření lékař sleduje také růst zoubků. V tomto věku také nejčastěji lékař navrhuje zavedení prvních zeleninových příkrmů v podobě kaší. Další preventivní prohlídky následují v 8 a 10 měsících, kdy jsou do jídelníčku dětí navíc zaváděny další maso-zeleninové a ovocné příkrmy i další potraviny.
V jednom roce je při deváté preventivní prohlídce dítě znovu měřeno a váženo,lékař opět kontroluje celkový zdravotní stav dítěte a především jeho vývoj. Okolo jednoho roku by již dítě mělo obcházet okolo nábytku, nebo dokonce samo podnikat první krůčky. Při roční preventivní prohlídce také lékař zkontroluje zoubky dítěte a doporučí registraci u zubního lékaře společně s první poznávací prohlídkou. Během té se dítě především seznámí s prostředím ordinace, díky čemuž by pro něj v budoucnu neměly být návštěvy zubaře nijak traumatizující. Od jednoho roku je pak vhodné preventivně navštěvovat zubního lékaře každých šest měsíců. Po 15. měsíci by potom každé dítě mělo být očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Obvykle se provádí mimo termín preventivních prohlídek, může být ale provedeno i v rámci preventivní prohlídky ve věku 1,5 roku. Během této povinné prohlídky lékař zároveň sleduje schopnosti dítěte – zejména pokud jde o otázky jemné a hrubé motoriky, řečové dovednosti a sociální chování.

PREVENCE PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ PROBÍHÁ KAŽDÉ DVA ROKY
„Další preventivní prohlídka pak přichází až ve třech letech dítěte, kdy lékař provede kompletní prohlídku těla včetně měření tlaku, vyšetření zraku, sluchu, a také moči. Orientačně se kontrolují řečové schopnosti dítěte a schopnost rozpoznávat barvy a tvary. S rodiči je pak konzultován celkový zdravotní stav dítěte, prospívání i dovednosti, včetně hygienických návyků a míry samostatnosti,“ popisuje MUDr. Daniela Ondřichová Nováková. V pěti letech dítěte je čas na další prohlídku, během které lékař posuzuje zejména zralost dítěte a vhodnost jeho nástupu do základní školy. Souběžně je dítě opět měřeno, váženo, je kontrolován jeho zrak i sluch, měřen krevní tlak a je vyšetřena moč. Při pozitivní rodinné anamnéze je také vyšetřována hladina cholesterolu a dalších tuků v krvi. Zároveň v tomto věku probíhá přeočkování kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Ve školním věku absolvuje dítě preventivní prohlídky v 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 letech, kdy se opakovaně vyšetřuje moč, zrak (včetně barvocitu) a sluch, měří se krevní tlak, puls, výška, váha a provádí se celkové fyzikální vyšetření včetně prohlídky pohybového aparátu, kůže, mízních uzlin, štítné žlázy a sekundárních pohlavních znaků. Ve věku patnácti let jsou také děti nejčastěji v rámci preventivní prohlídky poučeny o chráněném pohlavním styku, dívkám může být podle anamnézy případně doporučeno gynekologické vyšetření.