Poliklinika AGEL

Klasické rentgenové snímky jsou v poliklinikách Dopravního zdravotnictví minulostí

20. 10. 2014

Novou technologii si pochvalují hlavně lékaři, neboť digitální snímky jsou kvalitnější a na monitoru počítače lze s obrazovými informacemi lépe pracovat.

Text: redakce / Foto: Lucie Husníková

Všech šest poliklinik Dopravního zdravotnictví se může nově chlubit digitalizovaným radiodiagnostickým pracovištěm. Díky nové technologii, jejíž hodnota přesáhla deset miliónů korun, se již snímky v poliklinikách nevyvolávají na klasické fotografické fólie, ale zpracovávají se a ukládají digitálně, podobně jako u fotoaparátů. Digitalizace radiodiagnostických pracovišť přinese větší komfort nejen pacientům, ale i samotným lékařům, kteří si nyní mohou snímky prohlížet v nesrovnatelně lepší kvalitě. Digitalizace radiodiagnostického pracoviště znamená významné zkvalitnění diagnostiky a napomáhá volbě nejefektivnější následné léčby pacienta. Novou technologii si pochvalují hlavně lékaři, neboť digitální snímky jsou kvalitnější a na monitoru počítače lze s obrazovými informacemi lépe pracovat. „Díky digitalizaci lze snímky například zvětšit nebo zlepšit jejich kontrast bez nového ozáření pacienta, což je také jeden z hlavních důvodů přechodu na digitální zpracování snímků,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti Dopravní zdravotnictví, MUDr. Michal Bednář, MBA. Snímky jsou uchovávány v archivech zdravotnických zařízení a jsou dostupné okamžitě i po několika letech od pořízení bez sebemenší ztráty kvality. Výhodou digitalizace je kratší čas, za který je snímek zpracován a odeslán indikujícímu lékaři, a také zvýšená kvalita obrazu s možností jeho dalších úprav. „Přínos digitalizace pro pacienta je nesporný – lékař získává vyšší obrazovou kvalitu, při nižším ozáření pacienta. Digitalizace je šetrná nejen pro pacienty, ale velmi významně také pro životní prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců, kdy odpadá nutnost vyvolávání snímků,“ objasňuje MUDr. Bednář, MBA. Výhody digitalizace ocení pacient, ošetřující lékař a ostatní personál i při manipulaci se snímky – ty mohou být přenášeny a přeposílány v elektronické formě do informačních systémů nemocnice a jiných zdravotnických zařízení přes systém ePACS, nebo mohou být vypáleny přímo na CD a předány pacientovi.