Poliklinika AGEL

I pracovnělékařské služby mohou zachránit život

9. 6. 2014

I při zdánlivě banální prohlídce mohou lékaři odhalit závažná onemocnění.

Text a foto: Mgr. Radka Baková

Není tomu tak dávno, co jsme si mohli v novinách přečíst o tragické události, která jen náhodou neskončila katastrofou a smrtí mnoha osob. V Meziměstí ve východních Čechách vyjela před čtyřmi lety z hraniční železniční stanice nekontrolovatelně drezína směrem do Polska a jen náhodou nedošlo ke střetu s projíždějícími auty. Strojvůdce, který během jízdy pravděpodobně utrpěl infarkt nebo mrtvici, vypadl z kabiny a byl nalezen mrtev vedle trati. „Můžeme jen hádat a spekulovat, co přesně se tehdy stalo, ale právě těmto případům mají předejít pracovnělékařské služby, které široká veřejnost často považuje za rutinní záležitost či nepříjemnou povinnost a ztrátu času. I při těchto prohlídkách však lékaři často odhalí skrytá onemocnění, která by člověka nejen při výkonu povolání mohla ohrozit na životě. Můžeme tak ochránit nejen zaměstnance samotného, ale především jeho okolí, které by při výkonu povolání mohl ohrozit,“ uvádí praktický lékař MUDr. Vít Kašpárek, který poskytuje pracovnělékařské služby na Poliklinice Ostrava.

Kdysi bylo povinností zaměstnavatele přidělit zaměstnancům závodního lékaře. Dnes musí zaměstnavatel uzavřít s některým zdravotnickým zařízením či příslušným lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství smlouvu o zabezpečení tzv. pracovnělékařských služeb. Cílem těchto služeb je zajistit zaměstnancům, kteří jsou při práci vystaveni často nepříznivým faktorům pracovního prostředí, zdravotní péči. Jedná se o souhrn vstupních, periodických, výstupních a dalších lékařských prohlídek a vyšetření, která mají za úkol posoudit zdravotní způsobilost člověka před nástupem na dané pracoviště i v průběhu zaměstnaneckého poměru, odhalit počínající stádia rozvoje nemocí souvisejících s prací a zabránit dalšímu poškozování zdraví zaměstnanců z práce. Nedílnou součástí těchto služeb je rovněž obeznámení posuzujícího lékaře s pracovním prostředím, pracovními podmínkami a náplní práce vztahující se k dané pracovní pozici. Pracovnělékařské služby zajišťuje také Dopravní zdravotnictví, které díky svému zázemí a odbornosti nabízí komplexní péči od posouzení praktickým lékařem po veškerá potřebná specializovaná odborná, laboratorní či přístrojová vyšetření. Díky rozmístění svých pracovišť v České republice je tato společnost schopna zajistit uvedený servis i celostátně působícím zaměstnavatelům.

Na Polikliniku Ostrava docházejí na pracovnělékařské prohlídky také například zaměstnanci společnosti GE Money Bank. „Jedná se vesměs o osoby zařazené do kategorie první či druhé, jsou tedy posuzovány pro obecně méně náročné pracovní činnosti. U telefonních operátorů je však přeci jen vyšší zátěž hlasu, sluchu i psychická zátěž. GE Money Bank disponuje poměrně mladým zaměstnaneckým týmem, takže při pravidelných prohlídkách zjistíme vážnější onemocnění jen výjimečně, zato máme prostor pro včasnou prevenci a osvětu,“ říká MUDr. Vít Kašpárek s tím, že při prohlídkách je k zaměstnancům vždy přistupováno velmi individuálně. I při výskytu závažnější diagnózy se snaží najít společně se zaměstnavateli cestu, jak uplatnit například také tělesně handicapované osoby.

SPECIFICKÁ POVOLÁNÍ
Některá povolání mají svá specifika a podle toho se také odvíjí počet jednotlivých vyšetření, která zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání musí podstoupit. Jednotlivé práce jsou řazeny dle rizikovosti do čtyř kategorií. Pokud osoba spadá do druhé, třetí či čtvrté rizikové kategorie, tedy zaměstnanec je při výkonu povolání více ohrožen, musí vždy podstoupit specializované odborné či laboratorní vyšetření. Vysoké zdravotní požadavky jsou kladeny například na strojvedoucí. „Strojvedoucí podstupuje při každé prohlídce komplexní fyzikální vyšetření včetně měření krevního tlaku, následuje vyšetření moči, glykémie (hladina cukru v krvi), eventuálně doplňující laboratorní nebo specializované vyšetření podle anamnézy a zdravotního stavu. Při náročné vstupní prohlídce se pak vždy provádí vyšetření elektrokardiografické, neurologické, ORL vyšetření (včetně vyšetření rovnovážného ústrojí) a komplexní oční vyšetření. Právě zrak je pro výkon povolání strojvedoucího zásadní, proto se kontroluje prostorové vidění, oční pozadí, barvocit, nitrooční tlak, refrakce, vizus a šeroslepost. V neposlední řadě následuje vyšetření psychiatrické i psychologické, jehož součástí je např. posouzení intelektových schopností, percepčních a psychomotorických schopností a osobních vlastností,“ vyjmenovává dlouhý výčet MUDr. Vít Kašpárek, u kterého pacient vždy prohlídku zahájí. Na odborná vyšetření se pak zaměstnanec objedná do ambulancí polikliniky, jen ve výjimečných případech musí na vyšetření do jiného zařízení. S lékařskými zprávami se pak vrací opět do ambulance praktického lékaře, který jednotlivé posudky komplexně zhodnotí.

Překážkou pro výkon povolání strojvedoucího může být například cukrovka, schizofrenie, epilepsie, poruchy rovnováhy, glaukom či různá srdeční onemocnění. Zákaz výkonu povolání z důvodu cukrovky se může zdát v dnešní době prudkého nárůstu výskytu pacientů trpících tímto onemocněním přísný, avšak má své opodstatnění. „Pokud má strojvedoucí cukrovku, může své povolání vykonávat jen v případě, že je léčen tabletami. Pokud není u pacienta cukrovka dobře kompenzovaná a pacient se již léčí inzulínem, hrozí riziko hypoglykémie, tedy stavu, kdy pacient upadne do bezvědomí z důvodu náhlého poklesu hladiny cukru a mohlo by dojít k tragédii,“ vysvětluje MUDr. Kašpárek a dodává, že postup se vždy liší, pokud je choroba odhalena ve chvíli, kdy pacient teprve žádá o zaměstnání, tedy při vstupní prohlídce, nebo když povolání již dlouhodobě vykonává. V případě, že osoba již dlouhodobě pracuje a najednou se u ní vyskytne problém, který další výkon povolání vylučuje, snaží se lékař vždy hledat varianty jiné práce v dané firmě a vydá také doporučení.

„Lidé k nám chodí často s obavami, zda prohlídkou projdou. Ke každému však přistupujeme individuálně s maximální vstřícností a vlídným přístupem a obavy tedy nejsou na místě. Snažíme se, aby prohlídka měla přidanou hodnotu také pro posuzovaného, a tak když zjistíme nějaké zdravotní problémy, které sice nejsou překážkou v práci, ale mohly by působit nepříjemnosti či riziko do budoucna, vždy doporučíme lidem další postup a možnosti řešení. Jdeme tedy nad rámec povinného řešení v rámci pracovnělékařské prohlídky a problémy se snažíme řešit komplexně,“ doplňuje na závěr MUDr. Vít Kašpárek. Podobně náročné prohlídky musí pravidelně podstupovat také zaměstnanci jednotek hasičských záchranných sborů nebo lidé pracující ve výškách. Posudek je platný dva roky po vyšetření, pokud je zaměstnanec mladší 50 let. U starších osob se doba platnosti zkracuje na jeden rok.

 

Pracovnělékařské služby Dopravního zdravotnictví využívá také společnost GE Money Bank. Jak

náročné bylo vybrat vhodného poskytovatele a podle čeho firma vybírala, jsme se ptali ředitelky lidských zdrojů Radky Pekelské.

Paní Pekelská, jaké priority jste si jako odbornice v oblasti lidských zdrojů stanovila při hledání vhodného poskytovatele pracovnělékařských služeb?
Měli jsme dvě základní kritéria pro výběr nového poskytovatele služeb: kvalita a rozsah poskytované péče a zájem o klienta. Nabídka Dopravního zdravotnictví nás zaujala především širokým spektrem služeb nabízených pod jednou střechou, a to jak na poliklinice Italská v Praze a v Ostravě, tak i tím, že se z nabídky nevytratil náš zaměstnanec jako klient. Důležitým prvkem pro nás bylo pokrytí péče v Ostravě, kde máme velké množství zaměstnanců v centru zákaznických služeb a těm jsme chtěli poskytnout pohodlnou a kvalitní službu. Na základě našich předchozích zkušeností jsme kladli i velký důraz na technické a procesní zabezpečení tak, aby nám poskytovatel zajistil, že všichni zaměstnanci budou zváni na zákonné prohlídky včas. A jsem ráda, že mohu konstatovat, že Dopravní zdravotnictví dokáže díky skvěle fungujícímu procesu zaměstnavateli tyto činnosti velmi ulehčit.

Jaká specifika má povolání Vašich zaměstnanců? S jakými zdravotními potížemi se potýkají?
Hlavní povahou práce našich zaměstnanců na centrále a v centru zákaznických služeb je práce v kanceláři. Z toho by také mohla vyplývat případná zdravotní omezení. Zaměstnancům pomáháme v prevenci především díky programu GE Pro Zdraví. V rámci tohoto programu organizujeme přednášky odborníků na různá preventivní témata, podporujeme kolegy v pravidelném sportování, ve zdravém stravování apod. I v těchto oblastech nám Dopravní zdravotnictví pomáhá a ze strany našich zaměstnanců je o tyto programy velký zájem.

S jakými reakcemi zaměstnanců jste se setkala po zahájení spolupráce s Dopravním zdravotnictvím? Jsou spokojeni?
Každá změna a každý začátek nové spolupráce nejsou jednoduché a v oblasti zdravotní péče bylo třeba překonat úvodní nedůvěru zaměstnanců. Dopravní zdravotnictví ovšem toto zvládlo velmi dobře včetně hladkého průběhu zabezpečení povinných vstupních a periodických prohlídek. V současné době připravujeme průzkum spokojenosti pro naši manažerskou populaci, která služeb Dopravního zdravotnictví využívá i nad rámec povinné lékařské péče, tak se těším na podněty a případnou zpětnou vazbu.

Zajímáte se Vy sama o zdraví a zdravý životní styl?
Ano, já sama doslova „žiji“ zdravým životním stylem, který začíná stravou, pravidelným pohybem a cvičením, prevencí stresu, rovnováhou mezi pracovním životem a soukromím a končí např. optimismem a smyslem pro humor. Fyzické a mentální zdraví je pro mě vždy na prvním místě. Jedině, když je člověk zdravotně v pořádku a je plný energie, může žít svůj život naplno, být prospěšný lidem, kteří ho potřebují, a může dělat to, co má rád.