Poliklinika AGEL

Během 136 kurzů rozšíří zaměstnanci Dopravního zdravotnictví své vzdělání

11. 10. 2013

Odborné Vzdělávání probíhá díky projektu z Evropských sociálních fondů s názvem „Systém vzdělávání a zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců Dopravního zdravotnictví.“

Text: Bc. Radka Baková

Dopravní zdravotnictví spustilo v těchto měsících projekt podpořený Evropskými sociálními fondy, jehož cílem bude vytvoření funkčního systému vzdělávání. „Nový systém postupně zavedeme do praxe v šesti našich poliklinikách, tedy v Ostravě, Olomouci, Přerově, České Třebové, Plzni a Nymburku. V souladu s potřebami našich zaměstnanců a jejich vyššímu věkovému průměru byl vytvořen plán vzdělávacích aktivit, které jim umožní udržet a zvýšit specializované znalosti a kompetence,“ vysvětluje ekonomický ředitel Dopravního zdravotnictví
Mgr. Viktor Szabó, MBA.

Odborným specializovaným vzděláváním projde celkem 300 zaměstnanců, přičemž některé osoby se mohou účastnit více vzdělávacích aktivit a výstupem projektu tak bude 2 150 úspěšných absolventů kurzů. Z těchto 2150 osob patří 1024 osob do věkové skupiny nad 50 let. „Dalším výstupem z realizace projektu bude nově vytvořený systém odborného vzdělávání, který umožní dohled nad tím, aby vzdělávání probíhalo systematicky a vždy ve vazbě na potřeby odborného vzdělávání zaměstnanců a sektoru zdravotnictví. Dopravní zdravotnictví tak bude schopno rychleji reagovat na změny ve zdravotnictví, a díky tomu cíleně nastavovat další odborné vzdělávání svých zdravotníků,“ upřesňuje Mgr. Viktor Szabó, MBA s tím, že v rámci projektu bude dále realizován interní audit zaměřený na stávající dokumentaci a procesy v oblasti řízení lidských zdrojů Dopravního zdravotnictví, a to nejen ve vazbě na praxi v rovných příležitostech žen a mužů, ale také z hlediska vyrovnávání mezigeneračních příležitostí s cílem podpory zaměstnanců nad 50 let. Realizaci projektu bude zajišťovat realizační tým, který zabezpečí jednotlivé klíčové aktivity po celou dobu trvání projektu.