Poliklinika AGEL

Lékařských prohlídek řidičů se není třeba obávat

1. 4. 2013

V Nemocnici s poliklinikou Praha Italská ročně absolvují dopravně-psychologické vyšetření okolo 300 řidičů z povolání nebo „vybodovaní“ řidiči.

Text: Ing. Tomáš Želazko

Tisíce řidičů z povolání, kteří řídí vozidlo o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tun, nebo „vybodovaní“ řidiči absolvují každoročně dopravně-psychologické vyšetření. Tato vyšetření mohou provádět jen psychologové s akreditací ministerstva dopravy. Z výsledků těchto vyšetření je vyhotoven písemný protokol, který je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti, jež musí každý řidič z povolání nebo „vybodovaný“ řidič podle silničního zákona mít.

Dopravně-psychologické vyšetření řidičů má v České republice tradici již od druhé poloviny 20. století. Pravidelně ho podstupovali řidiči v bývalém ČSAD, řidiči vojenských vozidel a strojvedoucí kolejových vozidel. Samozřejmě také létající personál u Československých aerolinií a vojenského letectva, společně s vybranými specialisty pozemního personálu. To vše bylo s výjimkou strojvedoucích, příslušníků ozbrojených sil a sborů, HZS a létajícího a pozemního personálu po roce 1990 zrušeno.

„Po novelizaci zákona o silničním provozu bylo opět zavedeno od roku 2006 povinné psychologické vyšetření u profesionálních řidičů vozidel o celkové hmotnosti vyšší než 7,5tun. Řidiči, kteří po dosažení dvanácti bodů přicházeli na dvanáct měsíců o řidičský průkaz, ho do srpna 2012 dostávali bez potíží zpět. Stačilo, aby po roce podali žádost. Od loňského srpna se ovšem musí pro vrácení řidičského průkazu podrobovat dopravně-psychologickému vyšetření,“ říká klinický a dopravní psycholog z Nemocnice s poliklinikou Praha Italská, PhDr. Jiří Pavlát s tím, že ke konci ledna letošního roku tyto dopravně-psychologické vyšetření mohlo provádět v Česku jen 157 psychologů, které obdrželo akreditaci od Ministerstva dopravy České republiky.

Psychologická vyšetření řidičů z povolání provádí Nemocnice s poliklinikou Praha Italská od roku 2006.  „U nás  na poliklinice absolvují tyto vyšetření ročně okolo 300 řidičů různých nákladních a speciálních automobilů vnitrofiremní dopravy,  řidičů záchranné zdravotnické služby, učitelů autoškoly, jeřábníků a řidičů vysokozdvižných vozíků. Výjimkou nejsou ani tělesně postižení občané, kteří jsou se svým invalidním motorovým vozíkem účastníky silničního provozu,“ doplnil psycholog.

K psychologickému vyšetření musí zájemci přinést průkaz totožnosti, řidičský průkaz a kompenzační pomůcky jako brýle či naslouchátko. Většinou musí mít i Výpis z evidenční karty řidiče neboli přehled získaných bodů, který vydává příslušný dopravní odbor.  Je nutné, aby byl řidič na vyšetření dobře vyspaný, odpočatý a v dobré psychické i fyzické kondici. V žádném případě nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných toxických látek.

Vyšetření se skládá ze dvou částí. V první z nich řidič absolvuje testy zaměřené na schopnost logického myšlení, paměti, pozornosti  rychlosti a přesnosti rozhodování pod časovým tlakem. V další části se pak psycholog zaměří na míru agresivity, emoční stabilitu nebo tendenci k  riskování. „Vyšetření trvá obvykle čtyři až pět hodin, v některých výjimečných případech však může protáhnout. Může probíhat jak individuálně, tak i ve skupině. Cena vyšetření se pohybuje od dvou do tří tisíc korun, které uhradí sám žadatel, popřípadě se náklady na vyšetření fakturují zaměstnavateli,“ uvádí PhDr. Jiří Pavlát s tím, že od psychologa pak řidič dostane zprávu o výsledcích vyšetření, s nímž půjde za svým praktickým lékařem, který má také poslední slovo v uznání způsobilosti k řízení vozidel.

A jak dlouho budou mít absolvovaná vyšetření platnost? Řidičům, kteří absolvují vyšetření před 50. rokem života, bude prohlídka platit až do dosažení 50 let jejich věku. Další prohlídka je nutná nejdříve půl roku před padesátými narozeninami a nejpozději v den padesátých narozenin. Potom se vyšetření musí opakovat každých pět let. „Pokud však praktický lékař má pochybnosti o psychickém stavu řidiče, nebo dojde k patologickým změnám vlivem chorob nebo úrazu, může lékař odeslat řidiče mimořádně na dopravně psychologické vyšetření kdykoliv podle potřeby,“ uzavírá psycholog Pavlát.