AGEL Dialýza

Dialýza Šumperk získala dvě nová moderní lůžka

1. 7. 2019

Lůžka představují pro pacienty zejména vyšší komfort a pohodlí.

Za dvacet let fungování prošlo Dialýzou Šumperk na 500 pacientů

3. 11. 2016

Za dvě dekády se v oblasti dialýzy změnily přístroje, postupy, ale i možnosti, díky kterým mohou dnes lidé odkázaní na dialýzu také cestovat a dožívají se stále vyššího věku.

Na Dialýze Šumperk vyšetřují pacienty novým EKG přístrojem

24. 2. 2016

EKG se nejčastěji využívá k posouzení příčin bolestí na hrudi, dušnosti, závratí nebo pocitů bušení srdce.

Nemocné ledviny nemusí bolet

19. 6. 2013

Dialýza Šumperk je vybavena na světové úrovni, ať se jedná o přístrojové vybavení nebo o spotřební materiál.