AVENIER

Nebezpečným zápalům plic lze předcházet očkováním

24. 10. 2014

Původci pneumokokových onemocnění jsou bakterie, které mohou způsobit zánět průdušek, zápal plic, zánět obličejových dutin a středouší, nebo zánět mozkových blan až sepsi.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv společnosti Avenier

Drobné uklouznutí v koupelně mělo pro jedenašedesátiletého aktivního důchodce téměř fatální následky. I přes úspěšnou operaci zlomeniny krčku stehenní kosti se jeho stav v nemocnici zkomplikoval těžkým zápalem plic. Při převozu na jednotku intenzivní péče měl pocit, že je to jeho poslední cesta. Nakonec se díky lékařům z nejhoršího dostal. Několik měsíců po propuštění z nemocnice se ale stále necítí v takové formě, jako před uklouznutím. Na mnoho věcí, včetně péče o vnoučata, si už netroufá. Chybí mu síly, které ztratil v boji s nebezpečnou nemocí. Stále ale mohlo být ještě hůře. Ne všichni, kteří onemocněli pneumokokovou infekcí, totiž měli takové štěstí jako on. Přitom proti této infekci existuje možnost prevence očkováním. „Pneumokok je typ bakterie (Streptococcus pneumonie), která napadá děti i dospělé a může vyvolat nebezpečné a život ohrožující onemocnění. Díky možnosti bezplatného preventivního očkování se výskyt této nemoci v dětském věku omezuje prakticky jen na děti, jejichž rodiče tuto možnost nevyužili. Významný podíl nemocnosti i úmrtnosti je však především u starších a chronicky nemocných osob, které často o možnosti preventivního očkování nevědí,“ říká doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., odborný garant Center očkování a cestovní medicíny společnosti Avenier, kterého jsme požádali o rozhovor. 

Pane docente, co je původcem této nemoci? 

Původci pneumokokových onemocnění jsou bakterie, které mohou způsobit zánět průdušek, zápal plic, zánět obličejových dutin a středouší, nebo zánět mozkových blan až sepsi. Bakterie, která se dostane do krevního oběhu, postupuje v organismu velmi rychle. Zákeřná nemoc záhy začíná napadat jednotlivé orgány a tento stav může v nejkrajnějších případech skončit až smrtí. Závažnost a průběh onemocnění závisí na mnoha faktorech, jako například na přidružených onemocněních nebo sníženém stavu imunity pacienta před onemocněním. Často například závažně komplikuje předešlou virózu, například chřipku nebo úraz, kdy není vyčerpaný organizmus schopný se adekvátně bránit. 

Co je zdrojem nákazy? 

Zdrojem nákazy je nemocný člověk s pneumokokovou infekcí, nebo zdravý bacilonosič – těch je v každém větším kolektivu přibližně 10 procent. Bakterie se přenáší nepozorovaně kapénkovou infekcí, vzdušnou cestou, nebo vzniká jako vnitřní infekce u bacilonosiče, u kterého umožnil oslabený imunitní systém vytvoření vhodných podmínek pro množení a invazi této bakterie. 

Jak se nemoc projevuje? 

Pneumokokové infekce mají prudký začátek s vysokou horečkou, dráždivým kašlem, bolestí na hrudníku a dušností. Léčba je nezřídka komplikovaná rezistencí původce vůči antibiotikům. Nejvíce ohroženy jsou děti do 5 let, chronicky nemocní a starší lidé. Složitost a komplikace pneumokokové infekce spočívá v tom, že ji způsobuje několik odlišných typů pneumokoků. 

Jaká je situace s pneumokokem v České republice? 

Laboratoře každoročně hlásí zbytečně vysoký počet onemocnění pneumokokem a mnoho dalších vážných případů záchytu a hlášení pořád uniká. Zejména pokud je příčinou úmrtí u zápalu plic například selhání srdce či jiná základní diagnóza. Průběh je někdy tak rychlý, že k úmrtí dojde dříve, než jsou k dispozici výsledky kultivace a šance cíleně nasadit účinné antibiotikum. Zápal plic patří k nejčastějším příčinám úmrtí u starší populace, a ty nejtěžší stavy způsobují právě pneumokoky. Podle některých studií jsou příčinou až poloviny nemocničních zápalů plic a více než třetiny tzv. komunitních, tedy domácích. 

Ve světě je situace jaká? 

Ze všech nemocí, kterým lze předejít očkováním, zabíjí pneumokoky nejvíce lidí, a to i ve vyspělých zemích s nízkou proočkovaností. Světová zdravotnická organizace (WHO) v posledních letech stále častěji vyzývá především vyspělé země k vyšší pozornosti směrem k této infekci a ke zvýšení proočkovanosti rizikových skupin populace. Některé země západní Evropy nám se svou vysokou proočkovaností mohou být vzorem. 

Jaký je v Česku zájem o očkování? 

Ke snížení výskytu pneumokokových onemocnění, a tím k redukci zbytečných lidských obětí i ušetření obrovských finančních prostředků, by přispěla větší informovanost ohledně existence vakcíny u starších a chronicky nemocných osob. Z pacientů, kteří o tom vědí, má drtivá většina o očkování zájem. 

Čím a jak se očkuje? 

V současné době máme k dispozici dva druhy vakcín, které se vzájemně doplňují. Obě jsou neživé, dobře tolerované, dospělým se aplikují do svalu ramene. 

Komu byste očkování doporučil? 

O očkování pro děti, které je zdarma, se rodiče dozví od svého praktického lékaře. Drtivá většina rodičů tuto možnost ochrany pro své děti využije. Většina starších a chronicky nemocných osob, které by rovněž měly být očkovány, však informaci o existenci vakcíny od svého praktického lékaře často nezíská. A to i přesto, že se vidí několikrát za rok kvůli kontrole a předpisu na léky. Pokud si lékař očkováním není jistý, může zájemce o prevenci tohoto typu zápalu plic navštívit specializované očkovací centrum, kde získá všechny relevantní aktuální informace.

Jaká je účinnost pneumokokových vakcín? 

Efekt očkování záleží na věku a stavu imunity každého jedince. U osob, které mají kvůli jiné závažné nemoci nebo vyššímu věku menší odezvu na antigenní stimulaci, sice nemusí očkování zabránit vzniku nemoci, ale často zmírní její průběh a tím vlastně zachrání život. Nikdo nemůže vědět, kdy nás postihne nějaká nemoc nebo vážnější úraz s nutností pobytu v nemocnici. Člověk, který nechce riskovat zbytečné komplikace, má možnost jim touto cestou předejít. 

Hradí toto očkování zdravotní pojišťovny? 

U dětí patří tato vakcinace do skupiny pravidelného hrazeného očkování. Není povinné, ale pro zájemce je zdarma. U dospělé populace se výše úhrady jednotlivými zdravotními pojišťovnami liší od 300 až do 1500 korun, kdy tuto nejvyšší částku v tzv. preventivním balíčku na jakékoliv očkování má každoročně ČPZP (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna). Vakcína může být i hezkým dárkem od rodiny pro rodiče nebo prarodiče, který zabrání tomu, aby nemoc negativně postihla kvalitu i délku jejich života. 

A v kterém období je nejlépe očkovat? 

Vzhledem k délce postvakcinační imunity nemusí mít očkování sezónní charakter. Na infekce dýchacích cest však obvykle myslí naši pacienti nejvíce na podzim. Proto je v tomto období i nejvíce zájemců o vakcinaci. Očkovat lze ale kdykoliv v průběhu roku pod podmínkou, že daná osoba právě nemá vážnější akutní nemoc a horečku. Pacienti s chronickou nemocí dýchacích cest, cukrovkou, nemocí ledvin, srdce nebo cév i s oslabenou imunitou by toto očkování měli považovat za svou prioritu. Stejně tak senioři, i pokud nemají žádné zdravotní problémy. První zápal plic v životě totiž může být zároveň i tím posledním.