Oční centrum AGEL

Oční centrum AGEL uvedlo do provozu nový přístroj

17. 3. 2020

OCT přístroj je využíván téměř u všech pacientů s podezřením na zelený zákal, léčených pro tuto diagnózu, u okulární hypertenze, ale i u onemocnění rohovky, zrakového nervu a sítnice.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Eliška Brunclíková / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Oční centrum AGEL uvedlo do provozu jeden z nejmodernějších přístrojů Angio OCT (Optická koherentní tomografie). OCT angiografie představuje jednu z nejmodernějších a vysoce přínosných vyšetřovacích zobrazovacích metod pro detailní vyšetření zadních a předních struktur oka jako sítnice, optického nervu, rohovky. Oční centrum AGEL se tím stalo jediným pracovištěm v Ostravě, které poskytuje vyšetření na takto špičkovém přístroji. Investice do nového přístroje, který nahradil starší typ, vyšla na 3 milióny korun.

Moderní přístroj umožňuje lékaři zjistit mnohem podrobnější informace o stavu sítnice pacienta a jejích jednotlivých vrstvách než dosavadní vyšetřovací metody. „OCT je neinvazivní nekontaktní zobrazovací diagnostická metoda využívaná k zobrazení řezů sítnicí s vysokou rozlišovací schopností,“ říká primářka očního centra MUDr. Jana Juhászová s tím, že vyšetření je bezbolestné, velmi rychlé a vysoce efektivní. „Díky novému přístroji máme k dispozici podstatně více validních diagnostických informací, než tomu bylo dříve, a tím i rychleji a účinněji můžeme zahájit eventuální léčení,“ doplnila. Výsledkem vyšetření jsou obrazové OCT tomogramy – řezy strukturou oka, obdobné jako například u vyšetření klasickým ultrazvukem, počítačovou tomografií (CT) či magnetickou rezonancí. Oproti tomu však OCT přístroj dosahuje vysokého prostorového rozlišení detailů tkáně v řádu jednotek mikrometru, což je zhruba 10 až 20krát méně než je průměr lidského vlasu. 

„Angio modul je velmi přínosnou a nedílnou součástí, neboť zachycuje patologii hlubších vrstev sítnice. To pomáhá lepšímu pochopení procesů, které dané choroby provází, což je důležité především při vyšetření onemocnění sítnice. Pacienti tak nejsou zatěžováni invazivní fluorescenční angiografií,“ uvedla primářka. OCT přístroj je v Očním centru AGEL velmi využíván téměř u všech pacientů s podezřením na zelený zákal, léčených pro tuto diagnózu, u okulární hypertenze, ale i u onemocnění rohovky, zrakového nervu a sítnice. „OCT je nedílnou součástí vyšetření pacientů s diabetem a s ním spojenými očními komplikacemi. Rovněž je stále více využíván také před operacemi šedého zákalu a aplikacemi biologické léčby,“ sdělila primářka a doplnila, že přístroj je využíván zhruba u 80 pacientů týdně. Zájemci o vyšetření se mohou objednat buď na recepci Očního centra AGEL nebo na telefonním čísle 595 633 342/44. Oční centrum AGEL pravidelně investuje do obměny svých přístrojů. V loňském roce centrum pořídilo nový fakoemulzifikační přístroj v hodnotě 2 milióny korun.