Zajímavé povolání

Zdravotnictví je obor plný specifických profesí i pracovních pozic

12. 4. 2018

Víte třeba, co dělá takový…ústavní hygienik?

Text a foto: Bc. Lucie Drahošová

Když se řekne hygienik, velká část lidí si představí pána s bílými rukavicemi, který vztyčeným ukazováčkem kontroluje preciznost úklidu nebo s přísným pohledem odebírá vzorky k analýze. Náplň práce ústavního hygienika je ale ve skutečnosti trochu jiná. Jaká, to už prozrazuje v rozhovoru Bc. Radek Mikšík, ústavní hygienik Vítkovické nemocnice.

Co všechno vlastně zahrnuje Vaše práce?
Obecně řečeno zajišťuji veškerou hygienu tady v nemocnici, to znamená jak hygienu osobní, tak tu provozní. Mimo to provádím nejrůznější audity na odděleních i ambulancích, ale také audity úklidové firmy, prádla nebo dodavatele stravy, komunikuji s krajskou hygienou a zpracovávám různé dezinfekční plány, provozní řády nebo směrnice. A samozřejmě školím všechny nové zaměstnance a jsem tady k dispozici pro potřebné konzultace, pokud je na oddělení jakýkoliv problém nebo nestandardní situace, radím kolegům jak postupovat. S bílou rukavicí po odděleních určitě nechodím, a odběr vzorků rutinně také neprovádíme, ve Vítkovické nemocnici zatím nebyl důvod. Provádím pouze povinné stěry z myček na podložní mísy, a to čtvrtletně dle norem.

Váš záběr je tedy opravdu široký…
Hygiena vlastně souvisí se vším a je v nemocnici naprostým základem, takže svým dílem řeším v podstatě veškeré technické, provozní i osobní požadavky, které tady vzniknou. Díky tomu jsem ohledně dění v nemocnici opravdu v obraze.

Pozici hygienika většina lidí vnímá jako přísnou. Jak to máte Vy?
Tady v nemocnici působím už devět let, většinu lidí znám osobně a přistupuji ke všem přátelsky, nikoliv represivně. Vždy se snažím spíše vysvětlit, proč jsou určitá opatření nutná, než si jejich dodržování jen z principu vynucovat. Usiluji hlavně o vzájemnou spolupráci a dohodu. Samozřejmě někde to jde lépe, někde hůře.

Jaké pomůcky využívá hygienik ke své práci?
Hlavně je to počítač a vlastní hlava, případně papír a tužka. Ty tvoří základ veškeré práce. Jediná odborná pomůcka je pak UV lampa na kontrolu techniky dezinfekce rukou.

Jak jste se dostal k práci ústavního hygienika?
Velkou náhodou (smích). Popravdě jsem před nástupem na toto místo ani nevěděl, že přímo takováto pozice vůbec existuje. Vystudoval jsem chemickou průmyslovku a následně jsem šel studovat bakalářský obor veřejné zdravotnictví, který se zaměřuje právě na hygienu a ochranu veřejného zdraví. Po ukončení mého studia hledali ale tady v nemocnici pracovníky do laboratoře a tím, že jsem měl vystudovanou chemickou průmyslovku, přihlásil jsem se. Vzhledem k mé specifikaci a vysokoškolskému vzdělání se na mě ale nemocnice namísto práce v laboratoři obrátila s nabídkou práce ústavního hygienika, což byla tehdy nově vzniklá pozice. Tehdy jsem ji přijal a na stejném místě pracuji dodnes.

Jaké byly Vaše pracovní začátky?
Počátky byly opravdu krušné, v nemocnici nebyl historicky nikdo, kdo by mi předal nějakou agendu nebo mě zaučil, všechno jsem si jako čerstvý absolvent musel zjistit a zajistit sám, a navíc zrovna v době mého nástupu, v říjnu 2009, přišla do Česka prasečí chřipka H1N1. Rovnýma nohama jsem tehdy skočil do komunikace s krajskou hygienou, s ministerstvem, zajišťování vakcín i veškeré agendy. Na druhou stranu mi toto všechno ale velmi pomohlo, protože jsem se naučil komunikovat s lidmi a seznámil jsem se s mnohými kolegy.

Změnil se nějak Váš obor za dobu vaší praxe?
Legislativa se mění spíše v detailech a technických specifikacích, ale tím že se člověk stále pohybuje v oboru a informace přijímá průběžně, žádné výrazně změny asi nepociťuje.

Zažil jste během své praxe nějaké krizové situace?
Preventivní opatření máme ve Vítkovické nemocnici nastavena tak dobře, že jsem během celé své devítileté praxe tady nezažil žádnou významnou epidemii. Osobně znám hygieniky i z jiných nemocnic i mimo skupinu AGEL a myslím si, že s opatřeními tady ve Vítkovické nemocnici jsme na hodně vysoké úrovni. Samozřejmě, že se občas něco objeví, jako třeba spalničky či legionella, v obou případech ale nešlo o nijak vážné epidemie.

Co byste vzkázal zájemcům o post ústavního hygienika?
Myslím si, že to není špatná volba. Mě osobně tato práce baví, člověk se dozví spoustu zajímavostí z různých oborů, ale i reálných zákoutí nemocnice, takže jde o práci rozmanitou. Člověk na této pozici ale musí umět dobře spolupracovat a komunikovat s lidmi a vycházet s nimi. S příkazy a nařízeními na této pozici člověk neuspěje, stejně jako s přílišnou benevolencí.